חוות גידול » ערבה קפואה

ערבה קפואה

ערבה קפואה היא סוסה נודדת שהופיעה באירוע הסוסים הנודדים סביבות. היא נשארה בחוות הגידול שלך במשך 5 ימים ונתנה לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 186