חוות גידול » ערבה קפואה

ערבה קפואה

ערבה קפואה הוא סוס נודד שהופיע בסביבותאירוע הסוסים הנודדים. הוא נשאר לתקופה קצרה בחוות הגידול שלך ונתן לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 186