חוות גידול » כנף פגיון

כנף פגיון

כנף פגיון היא סוסה נודדת שהופיעה באירוע הסוסים הנודדים פרפרים. היא נשארה בחוות הגידול שלך במשך 5 ימים ונתנה לך מתנה.

מספר השחקנים שנכנסו: 1239