בחר סוס...

גזעים

 • גלה גזע אחר 26
 • טוביאנו ביי

מיומנות מובילה

מהירות

פרוות

 • טוביאנו ביי
 • טוביאנו ערמוני
 • אוברו פינטו ערמוני
 • טוביאנו ביי דובדבן
 • טוביאנו ערמוני כהה
 • אוברו ביי
 • טוביאנו ביי כהה
 • גלה פרווה אחרת 17

... וצור חשבון

 • (עוצמה:  ?)