ventechevaux

הסוסים של בקי המוצעים למכירה

בדף זה באפשרותך לצפות בסוסים המוצעים למכירה על ידי בקי...

סוסמאפייניםהישגיםפריטיםתאריךמחיר
סוס חד-קרן לרכיבה סל צרפתי ערמוני כהה
femelle
ח"ק סל צרפתי נקבה
שייך לבקי
מספר שעות
corne
0
448
כלום09/08/2020
150 150 פסים
loupe
סוס חד-קרן לרכיבה אחאל-טקה ערמוני
male
חק אחאל טקה ז
שייך לבקי
שנה 1 4 חודשים
corne
63
414
כלום09/08/2020
180 180 פסים
loupe