עין הזעם מודי

pictoalertהאדם כבר אינו נמצא ב-Howrse!