ההולדות של TOM200

להלן הסוסים שהוליד TOM200 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח הולשטיין ערמוני כהה
TOM200 נ.9818.02 Hols-forever
 • נולדה: 27/07/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 101 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  152.378
 • מהירות
  173.016
 • דרסאז'
  224.245
 • דהירה
  110.25
 • טרוט
  52.782
 • קפיצות
  257.349
סייח הולשטיין אפור מטולא
TOM200 נ.9818.07 Hols-forever
 • נולדה: 27/07/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 102 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  153.1515
 • מהירות
  173.777
 • דרסאז'
  225.23
 • דהירה
  110.819
 • טרוט
  53.0925
 • קפיצות
  258.9245
סוס רכיבה הולשטיין שחור
TOM200 ז.9819.22 Hols-forever
 • נולד: 27/07/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 4 שנים 4 חודשים
 • גודל: 173 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  225.589
 • מהירות
  846.99
 • דרסאז'
  993.54
 • דהירה
  155.5105
 • טרוט
  81.396
 • קפיצות
  258.2995
סייח הולשטיין ביי כהה
TOM200 נ.9818.75 Hols-forever
 • נולדה: 27/07/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  149.519
 • מהירות
  169.6995
 • דרסאז'
  219.699
 • דהירה
  108.1605
 • טרוט
  51.7415
 • קפיצות
  252.619
סייח הולשטיין אפור מטולא
TOM200 נ.9817.53 Hols-forever
 • נולדה: 27/07/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  158.4285
 • מהירות
  179.8335
 • דרסאז'
  232.9045
 • דהירה
  114.7755
 • טרוט
  54.869
 • קפיצות
  267.4505
סייח הולשטיין שחור
TOM200 ז.9799.55 Hols-forever
 • נולד: 27/07/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  157.7745
 • מהירות
  179.042
 • דרסאז'
  232.1065
 • דהירה
  114.2855
 • טרוט
  54.5975
 • קפיצות
  266.649
סייח הולשטיין ערמוני
TOM200 ז.9799.43 Hols-forever
 • נולד: 27/07/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  155.931
 • מהירות
  176.813
 • דרסאז'
  228.991
 • דהירה
  112.721
 • טרוט
  53.906
 • קפיצות
  263.341
סייח הולשטיין ביי
TOM200 נ.9799.45 Hols-forever
 • נולדה: 27/07/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  153.0035
 • מהירות
  173.7055
 • דרסאז'
  225.236
 • דהירה
  110.6855
 • טרוט
  53.036
 • קפיצות
  258.398
סוס רכיבה הולשטיין ערמוני
TOM200 נ.9802.01 Hols-forever
 • נולדה: 26/07/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 18 שנים 4 חודשים
 • גודל: 173 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  400.3395
 • מהירות
  1054.11
 • דרסאז'
  1374.56
 • דהירה
  281.499
 • טרוט
  111.609
 • קפיצות
  1614.3
סייח הולשטיין אפור מטולא
TOM200 ז.9800.63 Hols-forever
 • נולד: 26/07/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  150.697
 • מהירות
  170.8165
 • דרסאז'
  221.325
 • דהירה
  109.083
 • טרוט
  52.17
 • קפיצות
  254.4095