ההולדות של TOM200

להלן הסוסים שהוליד TOM200 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח הולשטיין ערמוני כהה
TOM200 נ.10988 Hols-forever
 • נולדה: 25/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 103 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  169.4795
 • מהירות
  191.9345
 • דרסאז'
  249.0705
 • דהירה
  122.2985
 • טרוט
  58.4225
 • קפיצות
  285.6485
סייח הולשטיין ערמוני
TOM200 ז.10986 Hols-forever
 • נולד: 25/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  167.493
 • מהירות
  189.849
 • דרסאז'
  246.1465
 • דהירה
  120.9855
 • טרוט
  57.7265
 • קפיצות
  282.361
סוס רכיבה הולשטיין ערמוני
TOM200 נ.10990 Hols-forever
 • נולדה: 25/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 5 שנים 6 חודשים
 • גודל: 171 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  277.2155
 • מהירות
  1074.93
 • דרסאז'
  1273.79
 • דהירה
  162.6055
 • טרוט
  127.891
 • קפיצות
  585.2
סייח הולשטיין ביי דובדבן
TOM200 נ.10990 Hols-forever
 • נולדה: 25/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  179.834
 • מהירות
  203.7965
 • דרסאז'
  264.3255
 • דהירה
  129.8635
 • טרוט
  61.9415
 • קפיצות
  303.211
סייח הולשטיין ביי כהה
TOM200 ז.10973 Hols-forever
 • נולד: 24/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 100 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  177.616
 • מהירות
  201.232
 • דרסאז'
  261.202
 • דהירה
  128.315
 • טרוט
  61.2375
 • קפיצות
  299.573
סייח הולשטיין ביי כהה
TOM200 נ.10974.6 Hols-forever
 • נולדה: 24/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 92 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  166.412
 • מהירות
  188.544
 • דרסאז'
  244.5395
 • דהירה
  120.282
 • טרוט
  57.3855
 • קפיצות
  280.789
סוס רכיבה הולשטיין ביי כהה
TOM200 ז.10974 Hols-forever
 • נולד: 24/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 10 שנים
 • גודל: 172 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  349.5875
 • מהירות
  1178.375
 • דרסאז'
  1532.6
 • דהירה
  307.3315
 • טרוט
  128.207
 • קפיצות
  1788.295
סייח הולשטיין ערמוני כהה
TOM200 נ.10975 Hols-forever
 • נולדה: 24/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  170.562
 • מהירות
  193.031
 • דרסאז'
  250.458
 • דהירה
  123.1465
 • טרוט
  58.7935
 • קפיצות
  287.255
סייח הולשטיין אפור מטולא
TOM200 נ.10874 Hols-forever
 • נולדה: 24/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 101 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  170.7535
 • מהירות
  193.4855
 • דרסאז'
  250.934
 • דהירה
  123.3295
 • טרוט
  58.8555
 • קפיצות
  288.2085
סייח מארוורי שחור
TOM200 מארוורי@ הסוסים של תומר
 • נולדה: 22/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 80 ס”מ
 • גזע: מארוורי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0