ההולדות של TOM200

להלן הסוסים שהוליד TOM200 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח סל צרפתי ביי
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולד: 18/09/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סל צרפתי ביי
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 18/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קוב צועני טוביאנו אפור מטולא
TOM200 קרסוס צעיר
 • נולד: 18/09/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אחאל-טקה ערמוני כהה בלונדיני
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולד: 18/09/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 80 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אחאל-טקה ביי כהה
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 18/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  6.3226
 • מהירות
  4.2212
 • דרסאז'
  4.8712
 • דהירה
  2.7596
 • טרוט
  1.3153
 • קפיצות
  4.2372
סייח תורוברד ביי דובדבן
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 18/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 97 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד ערמוני בלונדיני
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 18/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 102 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד ערמוני כהה
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 18/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 83 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד ביי כהה
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 18/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד ביי דובדבן
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 18/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0