ההולדות של TOM200

להלן הסוסים שהוליד TOM200 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומרTOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 02/09/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 8 חודשים
 • גודל: 160 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  6.6662
 • מהירות
  12.4064
 • דרסאז'
  38.4106
 • דהירה
  5.3147
 • טרוט
  23.3681
 • קפיצות
  5
סוס רכיבה טנסי ווקר ביי כההTOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 02/09/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 שנים 4 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  34.2832
 • מהירות
  17.7536
 • דרסאז'
  9.7681
 • דהירה
  5
 • טרוט
  42.4833
 • קפיצות
  5
סייח טרקנר ערמוניTOM200 טרקנר הסוסים של תומר
 • נולד: 02/09/2013
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 100 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה טרקנר ביי דובדבןTOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 02/09/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 10 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  8.3674
 • מהירות
  9.4717
 • דרסאז'
  15.951
 • דהירה
  34.6131
 • טרוט
  6.5444
 • קפיצות
  15.5532
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוני מנומרTOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 02/09/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 5 שנים 6 חודשים
 • גודל: 161 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  6.7729
 • מהירות
  15.7788
 • דרסאז'
  39.8142
 • דהירה
  5.3147
 • טרוט
  32.8334
 • קפיצות
  5
סוס רכיבה טרקנר ביי כההTOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 02/09/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 10 חודשים
 • גודל: 167 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  8.2189
 • מהירות
  8.915
 • דרסאז'
  7.9299
 • דהירה
  33.748
 • טרוט
  6.4847
 • קפיצות
  22.2403
סוס רכיבה טרוטר צרפתי ערמוני כההTOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולד: 01/09/2013
 • מין: זכר
 • גיל: 5 שנים 10 חודשים
 • גודל: 170 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  25.0024
 • מהירות
  46.0889
 • דרסאז'
  45.2894
 • דהירה
  8.5071
 • טרוט
  56.317
 • קפיצות
  10.9466
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור שמיכהTOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 01/09/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 שנים 6 חודשים
 • גודל: 159 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  6.6553
 • מהירות
  5.3636
 • דרסאז'
  38.1228
 • דהירה
  5
 • טרוט
  31.6566
 • קפיצות
  19.9783
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי כתםTOM200 קנאבסטרופר^^ הרבעה הסוסים של תומר
 • נולד: 30/08/2013
 • מין: זכר
 • גיל: 3 שנים 6 חודשים
 • גודל: 162 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  6.5967
 • מהירות
  11.6979
 • דרסאז'
  37.4355
 • דהירה
  5.3932
 • טרוט
  17.7455
 • קפיצות
  5
סייח סוס ספרדי גזעי אפור מטולאTOM200 ספרדי אפור מטולא
 • סיבולת
  1.637
 • מהירות
  1.7611
 • דרסאז'
  2.2476
 • דהירה
  1.0181
 • טרוט
  0.4831
 • קפיצות
  1.4992