ההולדות של TOM200

להלן הסוסים שהוליד TOM200 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה תורוברד ערמוניברבשקה קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 24/05/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 11 שנים 2 חודשים
 • גודל: 167 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  51.834
 • מהירות
  92.699
 • דרסאז'
  85.7015
 • דהירה
  99.274
 • טרוט
  26.3141
 • קפיצות
  70.6105
סוס רכיבה תורוברד אפור מטולאברבשקה Treasure הסוסים של תומר
 • נולדה: 20/05/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 13 שנים 2 חודשים
 • גודל: 167 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  52.276
 • מהירות
  107.52
 • דרסאז'
  83.3435
 • דהירה
  138.8535
 • טרוט
  19.1049
 • קפיצות
  75.3425
סוס רכיבה אחאל-טקה ערמוניTOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולד: 20/05/2013
 • מין: זכר
 • גיל: 13 שנים 2 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  69.29
 • מהירות
  37.8198
 • דרסאז'
  57.1485
 • דהירה
  28.1982
 • טרוט
  8.8049
 • קפיצות
  46.2591
סוס רכיבה קוב צועני פלומינוTOM200 קוב צועני פלומינו הסוסים של תומר
 • נולדה: 16/05/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 שנים 10 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  45.8568
 • מהירות
  15.5557
 • דרסאז'
  41.9386
 • דהירה
  9.379
 • טרוט
  9.3929
 • קפיצות
  29.0723
סייח סוס ערבי אפור נקודות אדומותTOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולד: 16/05/2013
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 103 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  4.3263
 • מהירות
  5.547
 • דרסאז'
  4.0709
 • דהירה
  3.8192
 • טרוט
  1.2358
 • קפיצות
  2.6
סייח סוס ערבי בייTOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 16/05/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 103 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  7.0411
 • מהירות
  9.0163
 • דרסאז'
  6.6544
 • דהירה
  6.2467
 • טרוט
  2.0148
 • קפיצות
  4.2007
חמור חמור שחורצמנצמנ מלך הסוסים של תומר
 • נולד: 15/05/2013
 • מין: מסורס
 • גיל: 12 שנים
 • גודל: 125 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  18.0761
 • מהירות
  3.2429
 • דרסאז'
  16.4103
 • דהירה
  5.0882
 • טרוט
  2.9197
 • קפיצות
  11.9368
סייח קונמארה דאןTOM200 קונאמרה דאן הסוסים של תומר
 • נולד: 13/05/2013
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  2.0106
 • מהירות
  1.7515
 • דרסאז'
  1.8065
 • דהירה
  1.7451
 • טרוט
  0.5286
 • קפיצות
  1.4283
חמור חמור שחורסוס הפרא הספרדי 09/05/2013 הסוסים של תומר
 • נולדה: 09/05/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 שנים 8 חודשים
 • גודל: 123 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  1.0862
 • מהירות
  0.5326
 • דרסאז'
  1.1711
 • דהירה
  0.4452
 • טרוט
  0.5136
 • קפיצות
  0.5225
חמור חמור חוםג'יני תפוח זהב הסוסים של תומר
 • נולד: 09/05/2013
 • מין: זכר
 • גיל: 5 שנים 8 חודשים
 • גודל: 122 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  33.4155
 • מהירות
  12.4054
 • דרסאז'
  13.1163
 • דהירה
  4.7337
 • טרוט
  4.2718
 • קפיצות
  8.0015