ההולדות של TOM200

להלן הסוסים שהוליד TOM200 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח שגייה ערבי אפור מטולא
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולד: 03/11/2013
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 118 ס”מ
 • גזע: שגייה ערבי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס הולנדי ביי
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 03/11/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 137 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0.95
 • מהירות
  0.95
 • דרסאז'
  0.95
 • דהירה
  0.95
 • טרוט
  0.95
 • קפיצות
  0.95
סייח סוס הולנדי שחור
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 03/11/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 131 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס הולנדי ערמוני בלונדיני
TOM200 הולנדי^^
 • נולד: 03/11/2013
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0.4606
 • מהירות
  1.6919
 • דרסאז'
  2.1798
 • דהירה
  1.3343
 • טרוט
  0.9197
 • קפיצות
  1.8996
סייח סוס הולנדי ביי דובדבן
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולד: 03/11/2013
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 116 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0.0018
 • מהירות
  0.0066
 • דרסאז'
  0.0084
 • דהירה
  0.0051
 • טרוט
  0.0036
 • קפיצות
  0.0073
סייח טנסי ווקר אפור בהיר
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולד: 02/11/2013
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 106 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  0.6789
 • מהירות
  0.378
 • דרסאז'
  0.6137
 • דהירה
  0.2958
 • טרוט
  0.8428
 • קפיצות
  0.3423
סייח טנסי ווקר שחור
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 02/11/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 128 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טנסי ווקר אפור בהיר
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולדה: 02/11/2013
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 130 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד ערמוני
TOM200 קרסוס צעיר הסוסים של תומר
 • נולד: 02/11/2013
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס ספורט אירי ביי כהה
TOM200 קרסוס צעיר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0