ההולדות של TOM200

להלן הסוסים שהוליד TOM200 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס פוני קונמארה אפור מטולא$ליאור$ קרסוס צעיר
 • נולד: 03/05/2012
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 6 חודשים
 • גודל: 148 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  8.6759
 • מהירות
  4.5829
 • דרסאז'
  4.0099
 • דהירה
  3.0533
 • טרוט
  1.1685
 • קפיצות
  3.1789
סוס רכיבה סוס ערבי ערמוניTOM200 טיפ הסוסים של תומר
 • נולדה: 20/04/2012
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 שנים 10 חודשים
 • גודל: 150 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  2.8731
 • מהירות
  27.8571
 • דרסאז'
  0.3912
 • דהירה
  3.5307
 • טרוט
  0.183
 • קפיצות
  0
פגסוס קוב צועני טוביאנו פינטו שחורNir קרסוס צעיר
 • נולד: 19/04/2012
 • מין: זכר
 • גיל: 6 שנים 4 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0.4631
 • מהירות
  0.2125
 • דרסאז'
  0.7949
 • דהירה
  0.2362
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה סוס ערבי ערמוניברבשקה 10% הסוסים של תומר
 • נולדה: 17/04/2012
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 שנים 8 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  23.757
 • מהירות
  31.4187
 • דרסאז'
  24.9396
 • דהירה
  18.0884
 • טרוט
  1.1027
 • קפיצות
  2.3633
סוס רכיבה סוס ערבי ערמוניTOM200 picto4Neptonpicto4+קוף הסוסים של תומר
 • נולדה: 13/04/2012
 • מין: נקבה
 • גיל: 28 שנים 10 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  16.2905
 • מהירות
  29.0525
 • דרסאז'
  15.0002
 • דהירה
  12.8999
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  1.706
פגסוס עטלףTOM200 Wings הסוסים של תומר
 • נולדה: 31/03/2012
 • מין: נקבה
 • גיל: 30 שנים 4 חודשים
 • גודל: 162 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  40.2776
 • מהירות
  22.3995
 • דרסאז'
  28.7782
 • דהירה
  12.5621
 • טרוט
  0.0017
 • קפיצות
  24.0875
סוס פוני פיורד דאן חוםסוס הפרא הספרדי pictobShinypictob
 • נולדה: 31/03/2012
 • מין: נקבה
 • גיל: 11 שנים 4 חודשים
 • גודל: 142 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  21.5463
 • מהירות
  30.1639
 • דרסאז'
  25.7453
 • דהירה
  25.1685
 • טרוט
  15.077
 • קפיצות
  6
פגסוס סוס ערבי שחורTOM200 Gray +wins 4000
 • נולד: 31/03/2012
 • מין: זכר
 • גיל: 174 שנים 7 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  59.611
 • מהירות
  54.67
 • דרסאז'
  49.7251
 • דהירה
  49.3603
 • טרוט
  24.2516
 • קפיצות
  38.6126