ההולדות של ש1נ2י3

להלן הסוסים שהוליד ש1נ2י3 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס פרא מיסאקיש1נ2י3feuillesauvage מיסאקי מס.
102
 • נולדה: 17/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 24 שנים 8 חודשים
 • גודל: 128 ס”מ
 • גזע: מיסאקי
 • סיבולת
  21.2049
 • מהירות
  51.752
 • דרסאז'
  22.4627
 • דהירה
  25.8172
 • טרוט
  14.5553
 • קפיצות
  35.4268
סוס רכיבה מוסטנג ערמוני כהה שמיכה מנוקדתש1נ2י3 ז'ורה מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולד: 13/03/2019
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 8 חודשים
 • גודל: 144 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  5.0245
 • מהירות
  5.1655
 • דרסאז'
  4.575
 • דהירה
  4.6035
 • טרוט
  4.6475
 • קפיצות
  4.575
סוס כבד סוס דראם אפור עכברש1נ2י3 אריה מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 13/03/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 6 חודשים
 • גודל: 168 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  5.1705
 • מהירות
  4.9095
 • דרסאז'
  4.838
 • דהירה
  4.769
 • טרוט
  5.284
 • קפיצות
  4.76
סוס כבד סוס דראם אפור עכברvalval Dior מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 13/03/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 7 שנים 4 חודשים
 • גודל: 174 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  30.11
 • מהירות
  7.8375
 • דרסאז'
  24.3928
 • דהירה
  9.831
 • טרוט
  19.8218
 • קפיצות
  9.028
סוס רכיבה שלדש1נ2י3 סיי מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולד: 11/03/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  6.1725
 • מהירות
  6.4655
 • דרסאז'
  4.8225
 • דהירה
  4.7405
 • טרוט
  5.4355
 • קפיצות
  4.7415
סוס רכיבה מוסטנג פלומינוש1נ2י3 מיסה מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 01/03/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 שנים
 • גודל: 147 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  7.5431
 • מהירות
  24.2796
 • דרסאז'
  15.0365
 • דהירה
  5.1575
 • טרוט
  5.2775
 • קפיצות
  5.0735
סוס פוני שטלנד טוביאנו ביי כההש1נ2י3 ילי מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 27/02/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 8 חודשים
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  5.936
 • מהירות
  16.2785
 • דרסאז'
  17.1294
 • דהירה
  4.55
 • טרוט
  5.2155
 • קפיצות
  5.0844
סוס כבד פרשרון אפור בהירש1נ2י3 דארי מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולד: 02/02/2019
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 10 חודשים
 • גודל: 176 ס”מ
 • גזע: פרשרון
 • סיבולת
  6.816
 • מהירות
  6.939
 • דרסאז'
  5.203
 • דהירה
  5.184
 • טרוט
  5.8455
 • קפיצות
  5.265
סוס כבד פרשרון אפור בהירש1נ2י3 אמיקו מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 02/02/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 10 חודשים
 • גודל: 176 ס”מ
 • גזע: פרשרון
 • סיבולת
  6.981
 • מהירות
  7.115
 • דרסאז'
  5.203
 • דהירה
  5.1845
 • טרוט
  5.923
 • קפיצות
  5.265
סוס שמימי ich liebe dichש1נ2י3soleildivin Ich Liebe Dich מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולד: 02/01/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 1511 שנים
 • גודל: 146 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  200
 • מהירות
  200
 • דרסאז'
  200
 • דהירה
  200
 • טרוט
  200
 • קפיצות
  200