ההולדות של ש1נ2י3

להלן הסוסים שהוליד ש1נ2י3 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה סוס ספרדי גזעי אפור מטולאש1נ2י3 שון
 • סיבולת
  7.6183
 • מהירות
  3.2091
 • דרסאז'
  11.5775
 • דהירה
  1.8088
 • טרוט
  1.759
 • קפיצות
  2.1067
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי מנומרש1נ2י3 אטלס
 • נולד: 09/08/2012
 • מין: זכר
 • גיל: 10 שנים 10 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  2.7595
 • מהירות
  2.5167
 • דרסאז'
  13.8976
 • דהירה
  3.3702
 • טרוט
  3.4561
 • קפיצות
  9.1469
סוס רכיבה סוס ערבי אפור בהירש1נ2י3 מסי
 • נולד: 09/08/2012
 • מין: זכר
 • גיל: 11 שנים 2 חודשים
 • גודל: 150 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  14.0114
 • מהירות
  9.4971
 • דרסאז'
  4.1004
 • דהירה
  2.6881
 • טרוט
  1.468
 • קפיצות
  2.882
סוס רכיבה יסוד המיםש1נ2י320 לוסי מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • סיבולת
  1.6037
 • מהירות
  2.7161
 • דרסאז'
  33.4452
 • דהירה
  1.7265
 • טרוט
  1.5243
 • קפיצות
  12.1436
סוס פוני קונמארה אפור בהירש1נ2י3 לאקי
 • נולד: 04/08/2012
 • מין: זכר
 • גיל: 11 שנים 10 חודשים
 • גודל: 139 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  8.7781
 • מהירות
  2.5176
 • דרסאז'
  14.0387
 • דהירה
  2.0623
 • טרוט
  1.3488
 • קפיצות
  2.3558
סוס רכיבה קרלי ערמוני כההש1נ2י3 מייקי
 • נולד: 04/08/2012
 • מין: זכר
 • גיל: 11 שנים 10 חודשים
 • גודל: 153 ס”מ
 • גזע: קרלי
 • סיבולת
  16.3827
 • מהירות
  2.408
 • דרסאז'
  2.5453
 • דהירה
  1.7459
 • טרוט
  7.9074
 • קפיצות
  2.109
סוס פוני פגסוס שטלנד שחורש1נ2י3 דין
 • נולד: 04/08/2012
 • מין: זכר
 • גיל: 12 שנים
 • גודל: 107 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  1.824
 • מהירות
  2.4229
 • דרסאז'
  15.4986
 • דהירה
  2.0827
 • טרוט
  2.0308
 • קפיצות
  8.7892
סוס רכיבה אפלוסה ביי כתםש1נ2י3 אוסקר
 • נולד: 04/08/2012
 • מין: זכר
 • גיל: 12 שנים 4 חודשים
 • גודל: 152 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  2.0086
 • מהירות
  18.9033
 • דרסאז'
  9.9644
 • דהירה
  1.7553
 • טרוט
  1.3729
 • קפיצות
  2.0527
סוס פוני פגסוס שטלנד ערמוניש1נ2י3 ג'ינג'ית מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 27/07/2012
 • מין: נקבה
 • גיל: 17 שנים 4 חודשים
 • גודל: 107 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  15.7774
 • מהירות
  4.7766
 • דרסאז'
  39.1962
 • דהירה
  5.298
 • טרוט
  3.1901
 • קפיצות
  15.7745
סוס רכיבה אפלוסה ערמוני מנומרש1נ2י3 אופק מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 27/07/2012
 • מין: נקבה
 • גיל: 18 שנים 8 חודשים
 • גודל: 155 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  34.7323
 • מהירות
  37.477
 • דרסאז'
  6.1185
 • דהירה
  3.1608
 • טרוט
  3.2816
 • קפיצות
  3.2221