ההולדות של ש1נ2י3

להלן הסוסים שהוליד ש1נ2י3 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס שמימי קומטש1נ2י3soleildivin קומט
 • נולדה: 23/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 145 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי פרנסרש1נ2י3soleildivin פרנסר
 • נולדה: 22/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 159 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי עוגת זנגבילש1נ2י3soleildivin עוגת זנגביל מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 19/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 507 שנים
 • גודל: 168 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  100
 • מהירות
  100
 • דרסאז'
  100
 • דהירה
  100
 • טרוט
  100
 • קפיצות
  100
סוס שמימי קופידש1נ2י3soleildivin קופיד
 • נולדה: 08/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 168 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי דונרש1נ2י3soleildivin דונר
 • נולדה: 06/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 152 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה טרקנר בייש1נ2י3 טינה מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 20/11/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 4 חודשים
 • גודל: 170 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  9.3455
 • מהירות
  5.1675
 • דרסאז'
  4.8695
 • דהירה
  7.8477
 • טרוט
  5.0475
 • קפיצות
  5.1613
סוס רכיבה סל צרפתי בייש1נ2י3 סלסט מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 04/10/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 2 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  5.6765
 • מהירות
  8.7679
 • דרסאז'
  6.4025
 • דהירה
  4.65
 • טרוט
  5.36
 • קפיצות
  4.7569
סוס רכיבה סל צרפתי ערמוני כההש1נ2י3 סאלי מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 02/10/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 4 חודשים
 • גודל: 169 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  5.4575
 • מהירות
  10.7802
 • דרסאז'
  7.8335
 • דהירה
  4.4
 • טרוט
  5.1315
 • קפיצות
  4.6138
סייח קנאבסטרופר ערמוני שמיכה מנוקדתTrump למכירה מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולד: 27/08/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 92 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס פוני פיורד דאן זהובש1נ2י3 פיני מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 28/05/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 4 חודשים
 • גודל: 143 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  6.6015
 • מהירות
  9.5098
 • דרסאז'
  8.7942
 • דהירה
  8.3925
 • טרוט
  6.11
 • קפיצות
  5