ההולדות של ש1נ2י3

להלן הסוסים שהוליד ש1נ2י3 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה סוס פיינט אוברו שחורש1נ2י3 נורה מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 04/05/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 6 חודשים
 • גודל: 160 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  6.057
 • מהירות
  7.2203
 • דרסאז'
  10.3088
 • דהירה
  7.901
 • טרוט
  5.0395
 • קפיצות
  4.55
סוס פוני פוני קרי בוג ביי כההש1נ2י3 קרי מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולד: 21/03/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 8 חודשים
 • גודל: 116 ס”מ
 • גזע: פוני קרי בוג
 • סיבולת
  6.3037
 • מהירות
  10.838
 • דרסאז'
  11.7461
 • דהירה
  4.05
 • טרוט
  5.2945
 • קפיצות
  4.05
סוס פוני קונמארה דאןש1נ2י3 פארקר מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולד: 06/02/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 3 שנים 6 חודשים
 • גודל: 148 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  31.5765
 • מהירות
  7.3462
 • דרסאז'
  25.8059
 • דהירה
  5.3478
 • טרוט
  7.2838
 • קפיצות
  5.4136
סוס רכיבה קוב צועני טוביאנו פינטו שחורש1נ2י3 סקוב מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 17/01/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 4 חודשים
 • גודל: 149 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  16.8933
 • מהירות
  5.7775
 • דרסאז'
  5.2138
 • דהירה
  5
 • טרוט
  5.7775
 • קפיצות
  5
סוס שמימי בליצן ש1נ2י3soleildivin בליצן
 • נולדה: 08/12/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 17 שנים 6 חודשים
 • גודל: 168 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  12
 • מהירות
  12
 • דרסאז'
  12
 • דהירה
  12
 • טרוט
  12
 • קפיצות
  12
סוס חד-קרן לרכיבה אפלוסה באקסקין שמיכה מנוקדתש1נ2י3 היפוליטה מהח''קים של ש1נ2י3
 • נולדה: 23/09/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 2 חודשים
 • גודל: 155 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  6.193
 • מהירות
  10.064
 • דרסאז'
  6.817
 • דהירה
  5.1075
 • טרוט
  5.5665
 • קפיצות
  5
סוס חד-קרן לרכיבה אפלוסה באקסקין שמיכה מנוקדתש1נ2י3 המלט מהח''קים של ש1נ2י3
 • נולד: 23/09/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 4 חודשים
 • גודל: 155 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  5.972
 • מהירות
  16.8043
 • דרסאז'
  9.9785
 • דהירה
  5.0713
 • טרוט
  5.331
 • קפיצות
  4.75
סוס חד-קרן לרכיבה אפלוסה ערמוני כתםש1נ2י3 לוסי מהח''קים של ש1נ2י3
 • נולדה: 31/08/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 10 חודשים
 • גודל: 152 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  4.862
 • מהירות
  20.6626
 • דרסאז'
  13.919
 • דהירה
  16.5946
 • טרוט
  4.384
 • קפיצות
  3.95
סוס רכיבה סוס פיינט טוביאנו ביי דובדבןש1נ2י3 פו מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 23/08/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 8 חודשים
 • גודל: 153 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  5.9705
 • מהירות
  7.0259
 • דרסאז'
  17.5919
 • דהירה
  4.85
 • טרוט
  5.214
 • קפיצות
  4.85
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוני שמיכה מנוקדתש1נ2י3 אוולין מהסוסים המעולים של ש1נ2י3
 • נולדה: 10/07/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 8 חודשים
 • גודל: 150 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  5.527
 • מהירות
  14.4175
 • דרסאז'
  14.9464
 • דהירה
  3.95
 • טרוט
  5.189
 • קפיצות
  4.3794