ההולדות של letalix

להלן הסוסים שהוליד letalix מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס שמימי סקויהletalixsoleildivin סקויה
 • נולד: 29/02/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 100 שנים 2 חודשים
 • גודל: 4768 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  108.1665
 • מהירות
  108.1665
 • דרסאז'
  108.1665
 • דהירה
  108.1665
 • טרוט
  108.1665
 • קפיצות
  108.1665
סוס שמימי קופידletalixsoleildivin קופיד
 • נולדה: 11/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 149 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  250
 • דרסאז'
  250
 • דהירה
  250
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
סוס שמימי דונרletalixsoleildivin דונר
 • נולדה: 10/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 8 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  250
 • דרסאז'
  250
 • דהירה
  250
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
סוס הקשת בענן devoted indigoletalixsoleildivin Devoted Indigo ~Glorious~
 • נולד: 13/04/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 500 שנים
 • גודל: 149 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  150
 • מהירות
  150
 • דרסאז'
  150
 • דהירה
  150
 • טרוט
  150
 • קפיצות
  150
סייח פוני קרי בוג שחור
letalix שחור Originals
 • נולדה: 19/03/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 72 ס”מ
 • גזע: פוני קרי בוג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומר
letalix 3/2018 Always
 • נולדה: 02/03/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 131 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  15.9724
 • מהירות
  19.3584
 • דרסאז'
  37.9958
 • דהירה
  21.3453
 • טרוט
  32.2947
 • קפיצות
  28.791
סוס שמימי אפופיסletalixsoleildivin אפופיס ~Glorious~
 • נולד: 02/03/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 4004 שנים 2 חודשים
 • גודל: 182 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  110
 • מהירות
  100
 • דרסאז'
  100
 • דהירה
  100
 • טרוט
  100
 • קפיצות
  100
סייח סוס ספורט אירי רואן
letalix קרסוס צעיר Originals
 • סיבולת
  7.992
 • מהירות
  4.7826
 • דרסאז'
  9.6081
 • דהירה
  7.4534
 • טרוט
  2.1251
 • קפיצות
  5.1767
סייח סוס ספורט אירי רואן
letalix רואן Always
 • סיבולת
  7.992
 • מהירות
  4.7826
 • דרסאז'
  9.6081
 • דהירה
  7.4534
 • טרוט
  2.1251
 • קפיצות
  5.1767
סייח סוס ספורט אירי דאן
letalix קרסוס צעיר Originals
 • סיבולת
  7.2598
 • מהירות
  4.5724
 • דרסאז'
  7.9807
 • דהירה
  5.8064
 • טרוט
  1.8502
 • קפיצות
  4.9167