ההולדות של Rainforest

להלן הסוסים שהוליד Rainforest מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח ליפיצה אפור בהירblade נקבה לאחר המבול44 קבוצת ליפיצה
 • נולדה: 04/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 127 ס”מ
 • גזע: ליפיצה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן לרכיבה סל צרפתי בייRainforest סל4חק
 • נולדה: 01/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן לרכיבה סל צרפתי בייRainforest סל3חק
 • נולדה: 01/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן לרכיבה סל צרפתי בייRainforest סל2חק
 • נולדה: 01/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן לרכיבה סל צרפתי בייRainforest סל1חק
 • נולדה: 01/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה ליפיצה אפור בהירRainforest ליפציה להרבעה קבוצת ליפיצה
 • נולדה: 30/06/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 13 שנים 4 חודשים
 • גודל: 166 ס”מ
 • גזע: ליפיצה
 • סיבולת
  58.3665
 • מהירות
  205.2955
 • דרסאז'
  263.0085
 • דהירה
  154.559
 • טרוט
  27.7268
 • קפיצות
  29.9234
סייח ליפיצה אפור בהירRainforest זכר
 • נולד: 30/06/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: ליפיצה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה ליפיצה אפור מטולאRainforest ליפציה מרביע קבוצת ליפיצה
 • נולד: 25/06/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 8 חודשים
 • גודל: 166 ס”מ
 • גזע: ליפיצה
 • סיבולת
  5
 • מהירות
  5.4275
 • דרסאז'
  100.9965
 • דהירה
  20.778
 • טרוט
  5
 • קפיצות
  9.7125
סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי בייRainforest סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן לרכיבה סל צרפתי ביי כההRainforest חק סל צרפתי By Rainforest
 • נולדה: 01/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0