ההולדות של Rainforest

להלן הסוסים שהוליד Rainforest מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס כבד פרשרון אפור מטולאRainforest lll
 • נולד: 21/10/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: פרשרון
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה אפלוסה ביי נקודות לבנותRainforest Colorado
 • נולד: 21/10/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 3 שנים
 • גודל: 149 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טרקנר ערמוני כההRainforest L1313 Terner
 • נולד: 18/10/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  5.8687
 • מהירות
  3.3208
 • דרסאז'
  5.3838
 • דהירה
  8.2767
 • טרוט
  2.7456
 • קפיצות
  6.476
סוס רכיבה טרקנר ערמוניRainforest זכר1338.32 Terner
 • נולד: 17/10/2019
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 8 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  8.9988
 • מהירות
  7.2374
 • דרסאז'
  13.4694
 • דהירה
  17.9701
 • טרוט
  6.8539
 • קפיצות
  15.1184
סייח טרקנר ביי כההRainforest J Terner
 • נולדה: 17/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  1.0082
 • מהירות
  0.5666
 • דרסאז'
  0.9262
 • דהירה
  1.4252
 • טרוט
  0.47
 • קפיצות
  1.1031
סייח טרקנר ערמוניRainforest ן Terner
 • נולדה: 17/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טרקנר ערמוניRainforest ח Terner
 • נולדה: 17/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה סוס פיינט טוביאנו ביי כההRainforest Nevada
 • נולד: 12/10/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 3 שנים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טרקנר אפור בהירRainforest לל Terner
 • נולדה: 10/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טרקנר אפור עכברRainforest לל Terner
 • נולדה: 10/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0