ההולדות של דורבן

להלן הסוסים שהוליד דורבן מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומר
דורבן ז.9980.01 Ŕøyął Kanb
 • נולד: 21/09/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  93.876
 • מהירות
  117.225
 • דרסאז'
  258.9125
 • דהירה
  152.7075
 • טרוט
  205.5265
 • קפיצות
  199.693
סייח קנאבסטרופר שחור מנומר
דורבן נ.9980.84 Ŕøyął Kanb
 • נולדה: 21/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  89.86
 • מהירות
  112.215
 • דרסאז'
  247.889
 • דהירה
  146.1755
 • טרוט
  196.801
 • קפיצות
  191.17
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומר
דורבן ז.9979.34 Ŕøyął Kanb
 • נולד: 21/09/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  89.5985
 • מהירות
  111.8435
 • דרסאז'
  247.086
 • דהירה
  145.7125
 • טרוט
  196.1525
 • קפיצות
  190.5765
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור נקודות לבנות
דורבן נ.9980.87 Ŕøyął Kanb
 • נולדה: 21/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 24 שנים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  550.385
 • מהירות
  686.215
 • דרסאז'
  1519.8
 • דהירה
  892.825
 • טרוט
  1209.175
 • קפיצות
  1166.235
סייח קנאבסטרופר מנוקד
דורבן נ.9976.62 Ŕøyął Kanb
 • נולדה: 21/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  87.748
 • מהירות
  109.5535
 • דרסאז'
  241.9565
 • דהירה
  142.712
 • טרוט
  192.1205
 • קפיצות
  186.6585
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי מנומר
adi kahlon ז.9976.93 Ŕøyął Kanb
 • נולד: 21/09/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 10 שנים 4 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  420.319
 • מהירות
  684.885
 • דרסאז'
  1513.135
 • דהירה
  744.205
 • טרוט
  1201.23
 • קפיצות
  1166.955
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומר
דורבן נ.9976.30 Ŕøyął Kanb
 • נולדה: 21/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  88.555
 • מהירות
  110.583
 • דרסאז'
  244.271
 • דהירה
  144.034
 • טרוט
  193.911
 • קפיצות
  188.3425
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומר
דורבן נ.9976.57 Ŕøyął Kanb
 • נולדה: 21/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 92 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  91.298
 • מהירות
  114.003
 • דרסאז'
  251.7815
 • דהירה
  148.4695
 • טרוט
  199.894
 • קפיצות
  194.2065
סייח תורוברד אפור מטולא
דורבן ז.
 • נולד: 15/09/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי quindecimדורבןsoleildivin Quindecim
 • נולד: 09/09/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 15 שנים
 • גודל: 150 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  335
 • מהירות
  245
 • דרסאז'
  350
 • דהירה
  335
 • טרוט
  285
 • קפיצות
  265