ההולדות של Vili

להלן הסוסים שהוליד Vili מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח בארב בייVili בארב
 • נולד: 15/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ערמוני נקודות לבנותVili נ.קונה-2019 ©™Vili
 • נולדה: 20/05/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 98 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  50.05
 • מהירות
  62.4235
 • דרסאז'
  138.4275
 • דהירה
  81.339
 • טרוט
  109.9185
 • קפיצות
  106.3545
סייח קנאבסטרופר ערמוני נקודות לבנותVili נ.קוה-2019 ©™Vili
 • נולדה: 20/05/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 111 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  50.05
 • מהירות
  62.4235
 • דרסאז'
  138.4275
 • דהירה
  81.339
 • טרוט
  109.9185
 • קפיצות
  106.3545
סייח מוסטנג שחור שמיכהVili מוסטנג
 • נולד: 08/03/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 82 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי דונרVilisoleildivin דונר ©™Vili
 • נולדה: 13/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 13 שנים 2 חודשים
 • גודל: 153 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי קופידVilisoleildivin קופיד
 • נולדה: 09/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 144 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סל צרפתי ביי כההVili סל צרפתי
 • נולד: 13/10/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סל צרפתי ביי כההVili סל צרפתי
 • נולד: 04/10/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קוב צועני דאןVili קוב צועני
 • נולד: 05/05/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 92 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פוני קרי בוג אפור בהירVili פוני קרי בוג
 • נולדה: 24/03/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 63 ס”מ
 • גזע: פוני קרי בוג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0