ההולדות של טליה המתוקה

להלן הסוסים שהוליד טליה המתוקה מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח מוסטנג ערמוניטליה המתוקה מוסטנג
 • נולד: 04/03/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 81 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס פיינט טוברו ביי כההטליה המתוקה קרסוס צעיר
 • נולד: 01/03/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרטליה המתוקה קרסוס צעיר
 • נולד: 01/03/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 104 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי טנגרואהטליה המתוקהsoleildivin טנגרואה
 • נולד: 01/03/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 5200 שנים 6 חודשים
 • גודל: 160 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  250
 • דרסאז'
  250
 • דהירה
  250
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
סוס שמימי טנגרואהטליה המתוקהsoleildivin טנגרואה
 • נולד: 01/03/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 5200 שנים 2 חודשים
 • גודל: 146 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  250
 • דרסאז'
  250
 • דהירה
  250
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
סוס שמימי עוגת זנגבילטליה המתוקהsoleildivin עוגת זנגביל השמימיים של טליה המתוקה
 • נולדה: 29/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 500 שנים
 • גודל: 159 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  100
 • מהירות
  100
 • דרסאז'
  100
 • דהירה
  100
 • טרוט
  100
 • קפיצות
  100
סוס שמימי קופידטליה המתוקהsoleildivin קופיד השמימיים של טליה המתוקה
 • נולדה: 09/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 152 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי דונרטליה המתוקהsoleildivin דונר השמימיים של טליה המתוקה
 • נולדה: 07/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 143 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אחאל-טקה ערמוני כההטליה המתוקה אחאל-טקה
 • נולדה: 26/11/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס ערבי ערמוניטליה המתוקה קרסוס צעיר
 • נולד: 24/11/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 81 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0