ההולדות של טליה המתוקה

להלן הסוסים שהוליד טליה המתוקה מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס כבד פלך שחורטליה המתוקה קרסוס צעיר
 • נולדה: 28/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 107 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן לרכיבה פריזיאני שחורטליה המתוקה חדת קרן
 • נולדה: 19/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  4.8642
 • מהירות
  4.4539
 • דרסאז'
  6.4745
 • דהירה
  2.8541
 • טרוט
  4.1727
 • קפיצות
  1.3292
סוס חד-קרן לרכיבה פריזיאני שחורטליה המתוקה חדת קרן
 • נולדה: 19/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  4.8642
 • מהירות
  4.4539
 • דרסאז'
  6.4745
 • דהירה
  2.8541
 • טרוט
  4.1727
 • קפיצות
  1.3292
סוס חד-קרן כבד פלך שחורטליה המתוקה סוס חד-קרן כבד פלך
 • נולדה: 19/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 125 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס פיינט טוביאנו ביי כההטליה המתוקה קרסוס צעיר
 • נולדה: 18/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 100 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח וולשי ערמוניטליה המתוקה קרסוס צעיר
 • נולדה: 12/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 75 ס”מ
 • גזע: וולשי
 • סיבולת
  4.2911
 • מהירות
  4.9623
 • דרסאז'
  4.4076
 • דהירה
  6.2835
 • טרוט
  1.3033
 • קפיצות
  2.8878
סוס חד-קרן כבד פלך שחורטליה המתוקה סוס חד-קרן כבד פלך
 • נולד: 04/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 147 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  1.75
 • מהירות
  1.75
 • דרסאז'
  1.75
 • דהירה
  1.75
 • טרוט
  1.75
 • קפיצות
  1.75
סייח קוב צועני טוביאנו אפור עכברטליה המתוקה קרסוס צעיר
 • נולד: 10/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 108 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס פיינט אוברו פינטו ערמוניטליה המתוקה קרסוס צעיר
 • נולד: 10/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 115 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח בארב דאןטליה המתוקה בארב
 • נולדה: 09/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 111 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0