ההולדות של mp1

להלן הסוסים שהוליד mp1 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח בארב ערמוני בלונדיניmp1 בארב
 • נולד: 10/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה האנובר אפור מטולאלויסי האנובר גזעי נ 359.30 תוצרת mp
 • נולדה: 21/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 5 שנים
 • גודל: 161 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  17.569
 • מהירות
  25.0695
 • דרסאז'
  8.1645
 • דהירה
  20.606
 • טרוט
  4.7
 • קפיצות
  7.436
סוס פרא אריה אפריקאיmp1pattechimerique אריה אפריקאי
 • נולד: 20/07/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 3 שנים 2 חודשים
 • גודל: 121 ס”מ
 • גזע: אריה אפריקאי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח האנובר ביי דובדבןmp1 mp האנוברית 10.1 תוצרת mp
 • נולדה: 16/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח האנובר ביינערו83 סייח האנובר גזעי תוצרת mp
 • נולד: 16/07/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  0.558
 • מהירות
  0.8768
 • דרסאז'
  0.9415
 • דהירה
  0.8237
 • טרוט
  0.2676
 • קפיצות
  1.2018
סייח קנאבסטרופר ביי שמיכה מנוקדת1212121 קרסוס צעירה תוצרת mp
 • נולדה: 13/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 92 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  23.2665
 • מהירות
  29.0266
 • דרסאז'
  64.463
 • דהירה
  37.8202
 • טרוט
  51.158
 • קפיצות
  49.5716
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרSherlock Holmes קרסוס צעיר תוצרת mp
 • נולד: 13/07/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  34.8068
 • מהירות
  43.4837
 • דרסאז'
  96.2135
 • דהירה
  56.597
 • טרוט
  76.072
 • קפיצות
  74.199
סייח קאמארג אפור מטולאmp1 קרסוס צעירה
 • נולדה: 11/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 76 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קאמארג אפור מטולאmp1 קרסוס צעירה
 • נולדה: 06/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 77 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה קאמארג אפור בהירmp1 קרסוס צעירה
 • נולדה: 02/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים
 • גודל: 141 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  11.52
 • מהירות
  5.5375
 • דרסאז'
  10.0885
 • דהירה
  8.1265
 • טרוט
  5.394
 • קפיצות
  7.139