ההולדות של לויסי

להלן הסוסים שהוליד לויסי מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח הולשטיין שחורלויסי הולש גזעי נ 891.35 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 18/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 103 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  0.2483
 • מהירות
  0.2748
 • דרסאז'
  0.3617
 • דהירה
  0.18
 • טרוט
  0.0863
 • קפיצות
  0.4213
סייח שטלנד ערמונילויסי שטלנד גזעי נ 465.56 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 18/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 51 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קרלי ערמונילויסי קרלי גזעי ז 406.19 הסוסים של לויסי
 • נולד: 18/10/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 92 ס”מ
 • גזע: קרלי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס ספרדי גזעי ביילויסי ספרדי גזעי ז 755 5% הסוסים של לויסי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קאמארג אפור בהירלויסי קאמארג גזעי ז 415.46 הסוסים של לויסי
 • נולד: 18/10/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ערמוני נקודות לבנותלויסי קנאב גזעי נ 6175 1% הסוסים של לויסי
 • נולדה: 18/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח האנובר ערמונילויסי האנובר גזעי נ 412.28 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 12/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  2.1758
 • מהירות
  3.4296
 • דרסאז'
  3.7372
 • דהירה
  3.2156
 • טרוט
  1.026
 • קפיצות
  4.6458
סייח סוס הולנדי אפור בהירלויסי הולנדי גזעי נ 446.91 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 12/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח שטלנד שחורלויסי שטלנד גזעי נ 471.41 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 12/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 50 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קונמארה ערמוני כהה בלונדינילויסי קונ גזעי נ 389.70 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 11/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 72 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0