ההולדות של לויסי

להלן הסוסים שהוליד לויסי מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי אפור מטולאלויסי סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרלויסי קנאב גזעי ז 6139.84 הסוסים של לויסי
 • נולד: 07/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 145 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  2
 • מהירות
  2
 • דרסאז'
  2
 • דהירה
  2
 • טרוט
  2
 • קפיצות
  2
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרלויסי קנאב גזעי ז 6253.77 הסוסים של לויסי
 • נולד: 03/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 134 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0.95
 • מהירות
  0.95
 • דרסאז'
  0.95
 • דהירה
  0.95
 • טרוט
  0.95
 • קפיצות
  0.95
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרלויסי קנאב גזעי נ 6360.50 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 03/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 134 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0.95
 • מהירות
  0.95
 • דרסאז'
  0.95
 • דהירה
  0.95
 • טרוט
  0.95
 • קפיצות
  0.95
סייח קנאבסטרופר ערמוני שמיכה מנוקדתלויסי קנאב גזעי ז 5426 3% הסוסים של לויסי
 • נולד: 02/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 141 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  22.9432
 • מהירות
  28.1452
 • דרסאז'
  59.7535
 • דהירה
  36.1048
 • טרוט
  47.9014
 • קפיצות
  46.6366
סייח קנאבסטרופר ביי מנוקדלויסי קנאב גזעי ז 6081 1% הסוסים של לויסי
 • נולד: 02/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 144 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  2
 • מהירות
  2
 • דרסאז'
  2
 • דהירה
  2
 • טרוט
  2
 • קפיצות
  2
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרלויסי קנאב גזעי נ 6360.24 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 02/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 4 חודשים
 • גודל: 155 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  5
 • מהירות
  5
 • דרסאז'
  5
 • דהירה
  5
 • טרוט
  5
 • קפיצות
  5
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרלויסי קנאב גזעי ז 6355.18 הסוסים של לויסי
 • נולד: 02/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 140 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  2
 • מהירות
  2
 • דרסאז'
  2
 • דהירה
  2
 • טרוט
  2
 • קפיצות
  2
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרלויסי קנאב גזעי ז 6280.63 הסוסים של לויסי
 • נולד: 01/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 142 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  14.2627
 • מהירות
  17.3371
 • דרסאז'
  35.7922
 • דהירה
  21.9636
 • טרוט
  28.8995
 • קפיצות
  28.1093
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרלויסי קנאב גזעי נ 6354.64 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 01/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 141 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  2
 • מהירות
  2
 • דרסאז'
  2
 • דהירה
  2
 • טרוט
  2
 • קפיצות
  2