ההולדות של לויסי

להלן הסוסים שהוליד לויסי מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח סוס ערבי ביי דובדבןלויסי ערבי גזעי ז 381.74 הסוסים של לויסי
 • נולד: 23/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  0.817
 • מהירות
  1.0701
 • דרסאז'
  0.7848
 • דהירה
  0.7143
 • טרוט
  0.2342
 • קפיצות
  0.4936
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרלויסי קנאב גזעי ז 5798.94 הסוסים של לויסי
 • נולד: 23/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  11.133
 • מהירות
  13.9244
 • דרסאז'
  30.7027
 • דהירה
  18.0886
 • טרוט
  24.4
 • קפיצות
  23.6931
סייח שטלנד רואןלויסי שטלנד גזעי נ 450 2% הסוסים של לויסי
 • נולדה: 23/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 56 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד ערמונילויסי תורו גזעי ז 1552.90 הסוסים של לויסי
 • נולד: 12/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 105 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  6.0469
 • מהירות
  11.0067
 • דרסאז'
  9.9365
 • דהירה
  13.9585
 • טרוט
  2.8919
 • קפיצות
  8.9203
סייח תורוברד דאןלויסי תורו גזעי נ 1435.48 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 12/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 108 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  5.8233
 • מהירות
  10.5463
 • דרסאז'
  9.5186
 • דהירה
  13.3391
 • טרוט
  2.7844
 • קפיצות
  8.5772
סייח סוס הולנדי שחורלויסי הולנדי גזעי נ 412.41 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 12/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 100 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח שטלנד טוביאנו ערמוני כההלויסי שטלנד גזעי ז 444.03 הסוסים של לויסי
 • נולד: 12/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 58 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס פיינט טוביאנו ביילויסי פיינט גזעי נ 497.37 הסוסים של לויסי
 • נולדה: 12/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0.4169
 • מהירות
  0.6422
 • דרסאז'
  0.505
 • דהירה
  0.4618
 • טרוט
  0.1364
 • קפיצות
  0.285
סייח סוס ספרדי גזעי אפור מטולאלויסי ספרדי גזעי ז 596.12 הסוסים של לויסי
 • סיבולת
  2.732
 • מהירות
  2.974
 • דרסאז'
  3.8268
 • דהירה
  1.6697
 • טרוט
  0.8035
 • קפיצות
  2.4628
סייח סוס ספורט אירי ערמונילויסי אירי גזעי ז 418.13 הסוסים של לויסי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0