ההולדות של דודי

להלן הסוסים שהוליד דודי מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קנאבסטרופר שחור מנומר
דודי 12
 • נולד: 22/01/2022
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  61.1615
 • מהירות
  76.4095
 • דרסאז'
  168.704
 • דהירה
  99.4335
 • טרוט
  133.955
 • קפיצות
  130.0785
סייח קנאבסטרופר שחור מנומר
דודי 11
 • נולד: 22/01/2022
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  61.1615
 • מהירות
  76.4095
 • דרסאז'
  168.704
 • דהירה
  99.4335
 • טרוט
  133.955
 • קפיצות
  130.0785
סייח קנאבסטרופר ביי כתם
דודי 12
 • נולדה: 17/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  94.935
 • מהירות
  118.5885
 • דרסאז'
  261.511
 • דהירה
  154.389
 • טרוט
  207.798
 • קפיצות
  201.829
סייח קנאבסטרופר ביי כתם
דודי מנה
 • נולדה: 17/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  94.935
 • מהירות
  118.5885
 • דרסאז'
  261.511
 • דהירה
  154.389
 • טרוט
  207.798
 • קפיצות
  201.829
סייח קנאבסטרופר שחור מנומר
דודי בלקי
 • נולדה: 14/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  100.6205
 • מהירות
  125.8565
 • דרסאז'
  277.4315
 • דהירה
  163.6475
 • טרוט
  220.491
 • קפיצות
  214.0095
סוס כבד סוס דראם ביי
דודי 11
 • נולדה: 14/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 108 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס הולנדי אפור מטולא
דודי 11
 • נולדה: 14/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 83 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחור
דודי בלקי
 • נולדה: 05/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 73 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס כבד סוס דראם ביי
דודי מנה
 • נולדה: 05/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס כבד פלך שחור
דודי בלקי
 • נולד: 05/01/2022
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 106 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0