ההולדות של Kayla

להלן הסוסים שהוליד Kayla מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרKayla 14.08 נ Kayla
 • נולדה: 14/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 110 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  83.4335
 • מהירות
  104.4115
 • דרסאז'
  230.2985
 • דהירה
  135.7105
 • טרוט
  182.932
 • קפיצות
  177.6995
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרKayla 13.08 ז Kayla
 • נולד: 13/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 108 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  83.288
 • מהירות
  104.2575
 • דרסאז'
  229.9045
 • דהירה
  135.527
 • טרוט
  182.7005
 • קפיצות
  177.5235
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרKayla 13.08 נ Kayla
 • נולדה: 13/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 113 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  87.373
 • מהירות
  109.2655
 • דרסאז'
  241.0795
 • דהירה
  142.192
 • טרוט
  191.722
 • קפיצות
  186.1205
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרKayla 13.08 נ Kayla
 • נולדה: 13/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 113 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  87.373
 • מהירות
  109.2655
 • דרסאז'
  241.0795
 • דהירה
  142.192
 • טרוט
  191.722
 • קפיצות
  186.1205
סייח מוסטנג באקסקין שמיכה מנוקדתKayla סייחה נולדתי אצל Kayla
 • נולדה: 12/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס ערבי ערמוניKayla סייחה הסוסים היפים של Kayla
 • נולדה: 12/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 80 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  0.4468
 • מהירות
  0.5758
 • דרסאז'
  0.4137
 • דהירה
  0.3805
 • טרוט
  0.1239
 • קפיצות
  0.2585
סייח בארב אפור מטולאKayla בארב ~Belongs to Kayla~
 • נולד: 10/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 77 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוניKayla 7.08 Kayla
 • נולד: 07/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 7 שנים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  366.161
 • מהירות
  467.211
 • דרסאז'
  1035.015
 • דהירה
  606.18
 • טרוט
  818.06
 • קפיצות
  791.285
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוניKayla 7.08 Kayla
 • נולד: 07/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 8 שנים 4 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  352.763
 • מהירות
  466.921
 • דרסאז'
  1043.87
 • דהירה
  601.09
 • טרוט
  818.22
 • קפיצות
  787.86
סוס רכיבה קנאבסטרופר אפור מטולאKayla 6.08 נ2 ♥מבית Kayla♥
 • נולדה: 06/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 6 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  91.0695
 • מהירות
  112.674
 • דרסאז'
  808.975
 • דהירה
  204.5745
 • טרוט
  508.3
 • קפיצות
  266.535