ההולדות של לולו1

להלן הסוסים שהוליד לולו1 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס פרא מיסאקילולו1feuillesauvage מיסאקי
 • נולד: 09/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 3 שנים
 • גודל: 124 ס”מ
 • גזע: מיסאקי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אפלוסה דאן שמיכהלולו1 עכענכע
 • נולדה: 14/05/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 98 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טרקנר ערמונילולו1 נננ
 • נולדה: 14/05/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 98 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  2.3247
 • מהירות
  2.0212
 • דרסאז'
  2.6835
 • דהירה
  3.2986
 • טרוט
  1.1008
 • קפיצות
  3.2874
סוס מיוחד עולם האופל (יגדראסיל)לולו1arbreancestral עולם האופל (יגדראסיל)
 • נולד: 29/01/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 10 ס”מ
 • גזע: אב קדמון
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי קופידלולו1soleildivin קופיד
 • נולדה: 08/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 168 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי דונרלולו1soleildivin דונר
 • נולדה: 06/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טנסי ווקר ערמונילולו1 טנסי ווקר
 • נולד: 27/11/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 80 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סל צרפתי רואןלולו1 סל צרפתי
 • נולדה: 15/10/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 101 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סל צרפתי ערמונילולו1 סל צרפתי
 • נולדה: 14/10/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 92 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סל צרפתי ערמוני כההלולו1 סל צרפתי
 • נולד: 14/10/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0