ההולדות של ג'יני

להלן הסוסים שהוליד ג'יני מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס כבד פלך שחור
ג'יני פלך נקבה + 3 הרבעות Ginny's Draft Horses
 • נולדה: 04/10/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 107 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס כבד סוס דראם טוביאנו ביי
ג'יני דראם זכר + 3 הרבעות Ginny's Draft Horses
 • נולד: 31/08/2017
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס כבד סוס דראם ביי
ג'יני דראם נקבה + 3 הרבעות Ginny's Draft Horses
 • נולדה: 07/08/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס כבד פלך שחור
ג'יני פלך נקבה + 3 הרבעות Ginny's Draft Horses
 • נולדה: 03/07/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 133 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד ערמוני כהה בלונדיני
ג'יני 2760.54 Ginny's Thoroughbreds
 • נולדה: 26/06/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 118 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  30.9979
 • מהירות
  57.094
 • דרסאז'
  51.799
 • דהירה
  72.5705
 • טרוט
  14.9168
 • קפיצות
  46.191
סייח תורוברד אפור בהיר
ג'יני 2760.32 Ginny's Thoroughbreds
 • נולד: 26/06/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 126 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  30.1133
 • מהירות
  55.4955
 • דרסאז'
  50.332
 • דהירה
  70.473
 • טרוט
  14.5065
 • קפיצות
  44.8985
סייח תורוברד אפור מטולא
ג'יני 2760.07 Ginny's Thoroughbreds
 • נולד: 26/06/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 121 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  32.1041
 • מהירות
  59.2145
 • דרסאז'
  53.6045
 • דהירה
  75.193
 • טרוט
  15.4638
 • קפיצות
  47.8793
סוס רכיבה תורוברד ערמוני בלונדיני
ג'יני Bronze 2760.56 Ginny's Thoroughbreds
 • נולדה: 26/06/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 10 חודשים
 • גודל: 168 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  47.9249
 • מהירות
  256.724
 • דרסאז'
  113.5455
 • דהירה
  78.898
 • טרוט
  25.6608
 • קפיצות
  52.041
סייח תורוברד אפור בהיר
ג'יני 2759.59 Ginny's Thoroughbreds
 • נולד: 26/06/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 124 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  32.2076
 • מהירות
  59.327
 • דרסאז'
  53.745
 • דהירה
  75.4575
 • טרוט
  15.4838
 • קפיצות
  48.0173
סייח תורוברד ביי
ג'יני 2759.24 Ginny's Thoroughbreds
 • נולדה: 26/06/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 122 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  31.5448
 • מהירות
  58.1185
 • דרסאז'
  52.633
 • דהירה
  73.7
 • טרוט
  15.1693
 • קפיצות
  46.9661