ההולדות של Ragnar

להלן הסוסים שהוליד Ragnar מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס חד-קרן לרכיבה פינית ביי
Ragnar סוס חד-קרן לרכיבה
 • נולדה: 22/12/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: פינית
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן כבד פרשרון אפור מטולא
Ragnar סוס חד-קרן כבד פרשרון
 • נולדה: 24/12/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 שנים
 • גודל: 185 ס”מ
 • גזע: פרשרון
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח שטלנד ערמוני כהה
Ragnar F ʀᴀɢɴᴀʀ ᴀᴘ ʜᴜɴᴛᴇʀs
 • נולדה: 13/11/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 56 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד ביי
Ragnar M ʀᴀɢɴᴀʀ ᴀᴘ ʜᴜɴᴛᴇʀs
 • נולד: 13/11/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח וולשי ערמוני בלונדיני
Ragnar M ʀᴀɢɴᴀʀ ᴀᴘ ʜᴜɴᴛᴇʀs
 • נולד: 13/11/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 74 ס”מ
 • גזע: וולשי
 • סיבולת
  0.905
 • מהירות
  0.8463
 • דרסאז'
  0.8059
 • דהירה
  0.9075
 • טרוט
  0.518
 • קפיצות
  0.5242
סייח מארוורי אפור עכבר
Ragnar M ʀᴀɢɴᴀʀ ᴀᴘ ʜᴜɴᴛᴇʀs
 • נולד: 13/11/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: מארוורי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומר
Ragnar F ʀᴀɢɴᴀʀ ᴀᴘ ʜᴜɴᴛᴇʀs
 • נולדה: 13/11/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  3.8386
 • מהירות
  4.981
 • דרסאז'
  10.3048
 • דהירה
  6.5288
 • טרוט
  7.7736
 • קפיצות
  7.926
סייח בארב ערמוני
Ragnar F ʀᴀɢɴᴀʀ ᴀᴘ ʜᴜɴᴛᴇʀs
 • נולדה: 13/11/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0.7532
 • מהירות
  0.8197
 • דרסאז'
  1.5085
 • דהירה
  0.8574
 • טרוט
  1.0501
 • קפיצות
  1.215
סייח תורוברד ערמוני בלונדיני
Ragnar M ʀᴀɢɴᴀʀ ᴀᴘ ʜᴜɴᴛᴇʀs
 • נולד: 13/11/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר מנוקד
Ragnar F ʀᴀɢɴᴀʀ ᴀᴘ ʜᴜɴᴛᴇʀs
 • נולדה: 13/11/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  4.996
 • מהירות
  6.4254
 • דרסאז'
  12.3028
 • דהירה
  8.0032
 • טרוט
  9.1645
 • קפיצות
  9.4754