ההולדות של שיפור

להלן הסוסים שהוליד שיפור מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס שמימי בליצן שיפורsoleildivin בליצן נולד אצל שיפור
 • נולדה: 14/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 166 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורשיפור חמור
 • נולד: 12/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 65 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורשיפור חמור נולד אצל שיפור
 • נולד: 12/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 65 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס פיינט אוברו פינטו ערמונישיפור סוס נולד אצל שיפור
 • נולד: 11/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 82 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס פיינט אוברו פינטו ערמונישיפור סוס נולד אצל שיפור
 • נולד: 11/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 82 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס ערבי ביישיפור סוסה נולד אצל שיפור
 • נולדה: 04/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  2.0674
 • מהירות
  2.7565
 • דרסאז'
  1.9983
 • דהירה
  1.8575
 • טרוט
  0.5951
 • קפיצות
  1.238
חמור חמור חוםeyalbitton69 Para נולד אצל שיפור
 • נולדה: 03/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 2 חודשים
 • גודל: 116 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  4.35
 • מהירות
  4.35
 • דרסאז'
  4.35
 • דהירה
  4.35
 • טרוט
  4.35
 • קפיצות
  4.35
חמור חמור חוםשיפור אתון נולד אצל שיפור
 • נולדה: 03/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 71 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנוקדשיפור ברק נולד אצל שיפור
 • נולד: 01/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 122 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  88.2495
 • מהירות
  110.689
 • דרסאז'
  242.971
 • דהירה
  143.8075
 • טרוט
  193.5245
 • קפיצות
  188.171
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנוקדשיפור גראנד נולד אצל שיפור
 • סיבולת
  90.5995
 • מהירות
  113.039
 • דרסאז'
  245.321
 • דהירה
  146.1575
 • טרוט
  195.8745
 • קפיצות
  190.521