ההולדות של שיפור

להלן הסוסים שהוליד שיפור מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
חמור חמור שחורשיפור אתון נולד אצל שיפור
 • נולדה: 02/01/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 5 שנים 4 חודשים
 • גודל: 125 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  30.7489
 • מהירות
  5
 • דרסאז'
  15.0694
 • דהירה
  6.601
 • טרוט
  5.1802
 • קפיצות
  10.1576
סוס שמימי פרנסרשיפורsoleildivin פרנסר נולד אצל שיפור
 • נולדה: 27/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 8 חודשים
 • גודל: 140 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומריוכלנסון סוס
 • נולד: 23/12/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורשיפור טיפ נולד אצל שיפור
 • נולד: 10/12/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 6 חודשים
 • גודל: 125 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  15.7172
 • מהירות
  3.65
 • דרסאז'
  4.57
 • דהירה
  4.1715
 • טרוט
  3.65
 • קפיצות
  5.0067
סוס שמימי קופידשיפורsoleildivin קופיד נולד אצל שיפור
 • נולדה: 09/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 8 חודשים
 • גודל: 153 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי דונרשיפורsoleildivin דונר נולד אצל שיפור
 • נולדה: 06/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 8 חודשים
 • גודל: 162 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס פוני שטלנד ערמוניננה בננה סוסה נולד אצל שיפור
 • נולדה: 23/11/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 8 חודשים
 • גודל: 107 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  5.4075
 • מהירות
  21.519
 • דרסאז'
  6.652
 • דהירה
  5.3945
 • טרוט
  4.9215
 • קפיצות
  5.448
חמור חמור שחורמורן. אתון מג'ורפת 2018
 • נולדה: 11/11/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 שנים 6 חודשים
 • גודל: 123 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  31.3648
 • מהירות
  20.9728
 • דרסאז'
  14.5228
 • דהירה
  7.0061
 • טרוט
  5.9563
 • קפיצות
  8.922
חמור חמור לבןNetnal Batel Revah אתון נולד אצל שיפור
 • נולדה: 07/11/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 7 שנים 6 חודשים
 • גודל: 125 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  19.9838
 • מהירות
  0.299
 • דרסאז'
  0.0415
 • דהירה
  0.0235
 • טרוט
  0.18
 • קפיצות
  0.2633
חמור חמור שחורHades אתון
 • נולדה: 12/09/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 79 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0