ההולדות של Hadalmory

להלן הסוסים שהוליד Hadalmory מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קוב צועני טוביאנו אפור מטולאHadalmory ז 7424.02 Hadalmory -Kob
 • נולד: 31/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  199.578
 • מהירות
  65.527
 • דרסאז'
  161.3995
 • דהירה
  131.9525
 • טרוט
  65.137
 • קפיצות
  147.147
סייח קוב צועני טוביאנו ביי כההHadalmory ז 7424.02 Hadalmory -Kob
 • נולד: 31/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 81 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  195.4535
 • מהירות
  64.138
 • דרסאז'
  158.1225
 • דהירה
  129.1755
 • טרוט
  63.7795
 • קפיצות
  144.355
סייח קוב צועני בייHadalmory נ 7426.08 Hadalmory -Kob
 • נולדה: 31/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  196.97
 • מהירות
  64.6695
 • דרסאז'
  159.441
 • דהירה
  130.271
 • טרוט
  64.333
 • קפיצות
  145.489
סייח קוב צועני טוביאנו ערמוני כההHadalmory נ 7425.77 Hadalmory -Kob
 • נולדה: 31/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  195.7265
 • מהירות
  64.2585
 • דרסאז'
  158.1145
 • דהירה
  129.4315
 • טרוט
  63.939
 • קפיצות
  144.473
סייח קוב צועני טוביאנו דאןHadalmory נ 7426.29 Hadalmory -Kob
 • נולדה: 31/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  193.555
 • מהירות
  63.5345
 • דרסאז'
  156.3285
 • דהירה
  127.9395
 • טרוט
  63.1595
 • קפיצות
  142.567
סייח קוב צועני טוביאנו ערמוני כההHadalmory נ 7427.25 Hadalmory -Kob
 • נולדה: 31/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 106 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  193.1645
 • מהירות
  63.393
 • דרסאז'
  156.1235
 • דהירה
  127.516
 • טרוט
  63.047
 • קפיצות
  142.453
סייח מארוורי בייHadalmory נ מארוורי 941.59 ʀᴏʏᴀʟ ᴍᴀʀᴡ
 • נולדה: 31/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 83 ס”מ
 • גזע: מארוורי
 • סיבולת
  17.7793
 • מהירות
  14.996
 • דרסאז'
  14.5139
 • דהירה
  23.5561
 • טרוט
  8.0604
 • קפיצות
  11.5815
סייח מארוורי ערמוני כההHadalmory ז מארוורי 946.97 ʀᴏʏᴀʟ ᴍᴀʀᴡ
 • נולד: 31/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: מארוורי
 • סיבולת
  18.454
 • מהירות
  15.8025
 • דרסאז'
  15.184
 • דהירה
  23.989
 • טרוט
  8.1857
 • קפיצות
  11.851
סייח מארוורי ביי דובדבןHadalmory ז מארוורי 943.30 ʀᴏʏᴀʟ ᴍᴀʀᴡ
 • נולד: 31/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 92 ס”מ
 • גזע: מארוורי
 • סיבולת
  18.8114
 • מהירות
  15.6704
 • דרסאז'
  15.107
 • דהירה
  24.2342
 • טרוט
  8.2374
 • קפיצות
  11.8927
סייח מארוורי טוביאנו ערמוניHadalmory ז מארוורי 939.57 ʀᴏʏᴀʟ ᴍᴀʀᴡ
 • נולד: 31/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 80 ס”מ
 • גזע: מארוורי
 • סיבולת
  17.6548
 • מהירות
  15.107
 • דרסאז'
  15.0862
 • דהירה
  22.9951
 • טרוט
  8.302
 • קפיצות
  11.8057