ההולדות של יוכלנסון

להלן הסוסים שהוליד יוכלנסון מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח מוסטנג פלומינויוכלנסון מוסטנג
 • נולדה: 26/02/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 75 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי דונריוכלנסוןsoleildivin דונר
 • נולדה: 13/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 152 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי סח'מתיוכלנסוןsoleildivin סח'מת שמימיים ~ יוכלנסון!
 • נולדה: 21/04/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 4003 שנים 8 חודשים
 • גודל: 185 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  139
 • מהירות
  100
 • דרסאז'
  100
 • דהירה
  100
 • טרוט
  100
 • קפיצות
  100
סייח פוני קרי בוג טוביאנו פינטו שחוריוכלנסון פוני קרי בוג
 • נולדה: 19/03/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 74 ס”מ
 • גזע: פוני קרי בוג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי הומי טייקטייקיוכלנסוןsoleildivin הומי טייקטייק שמימיים ~ יוכלנסון!
 • נולד: 15/02/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 5206 שנים 4 חודשים
 • גודל: 167 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  250
 • דרסאז'
  250
 • דהירה
  250
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
חמור חמור שחוריוכלנסון חמור ז' שחור •חמורים~של~יוכלנסון•
 • נולד: 10/02/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 77 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומריוכלנסון בת של אלף ששמאות יוכלנסון
 • נולדה: 07/02/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 92 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  23.9713
 • מהירות
  32.4042
 • דרסאז'
  61.582
 • דהירה
  42.14
 • טרוט
  45.1648
 • קפיצות
  48.4619
סוס שמימי בליצן יוכלנסוןsoleildivin בליצן שמימיים ~ יוכלנסון!
 • נולדה: 07/12/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 17 שנים
 • גודל: 170 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  20
 • מהירות
  20
 • דרסאז'
  20
 • דהירה
  20
 • טרוט
  20
 • קפיצות
  20
סייח סוס ספורט אירי רואןיוכלנסון סוס ספורט אירי יוכלנסון
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי אנוביסיוכלנסוןsoleildivin אנוביס שמימיים ~ יוכלנסון!
 • נולד: 17/11/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 4011 שנים 8 חודשים
 • גודל: 177 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  105.5
 • מהירות
  106.5
 • דרסאז'
  106
 • דהירה
  166.5
 • טרוט
  105.5
 • קפיצות
  105.5