ההולדות של toy123

להלן הסוסים שהוליד toy123 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס שמימי בליצן toy123soleildivin בליצן
 • נולדה: 15/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 169 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס מיתולוגי סוואלדפריtoy123soleildivin סוואלדפרי
 • נולד: 13/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 400 שנים 2 חודשים
 • גודל: 207 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  200
 • מהירות
  400
 • דרסאז'
  250
 • דהירה
  200
 • טרוט
  200
 • קפיצות
  200
סייח סוס איסלנדי דאןtoy123 J
 • נולד: 03/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: סוס איסלנדי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פריזיאני שחורtoy123 J
 • נולדה: 03/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  1.2023
 • מהירות
  1.1214
 • דרסאז'
  1.5412
 • דהירה
  0.7088
 • טרוט
  1.0589
 • קפיצות
  0.3339
חמור חמור חוםtoy123 M ❀♔♥חמורים וכבדים שלי♥♔❀
 • נולדה: 22/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 76 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח מוסטנג אפור בהירtoy123 מוסטנג
 • נולדה: 19/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורtoy123 N
 • נולד: 18/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס הולנדי ערמוניtoy123 י
 • נולד: 13/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 112 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0.2927
 • מהירות
  1.0667
 • דרסאז'
  1.384
 • דהירה
  0.8444
 • טרוט
  0.5857
 • קפיצות
  1.1971
סייח פוני קרי בוג ערמוניtoy123 ע
 • נולדה: 07/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 73 ס”מ
 • גזע: פוני קרי בוג
 • סיבולת
  0.8657
 • מהירות
  0.6117
 • דרסאז'
  0.8082
 • דהירה
  0.5474
 • טרוט
  0.5807
 • קפיצות
  0.444
סוס שמימי עוגיהtoy123soleildivin עוגיה
 • נולד: 27/10/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 316 שנים
 • גודל: 147 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  100
 • מהירות
  100
 • דרסאז'
  100
 • דהירה
  100
 • טרוט
  100
 • קפיצות
  100