ההולדות של נוקי123

להלן הסוסים שהוליד נוקי123 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס פרא מיסאקינוקי123feuillesauvage מיסאקי
 • נולד: 15/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 3 שנים
 • גודל: 126 ס”מ
 • גזע: מיסאקי
 • סיבולת
  0.4
 • מהירות
  0.1
 • דרסאז'
  0.5
 • דהירה
  0.2
 • טרוט
  0.6
 • קפיצות
  0.2
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרנוקי123 דגכנקער נולדנו אצל נוקי123!
 • נולדה: 14/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  85.162
 • מהירות
  106.663
 • דרסאז'
  234.797
 • דהירה
  138.762
 • טרוט
  186.644
 • קפיצות
  181.536
סייח קנאבסטרופר ביינוקי123 חח נולדנו אצל נוקי123!
 • נולד: 14/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  87.934
 • מהירות
  110.0725
 • דרסאז'
  242.5655
 • דהירה
  143.3165
 • טרוט
  192.693
 • קפיצות
  187.365
פגסוס קנאבסטרופר ביינוקי123 מגניבה נולדנו אצל נוקי123!
 • נולדה: 14/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 שנים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  301.142
 • מהירות
  474.0825
 • דרסאז'
  1129.42
 • דהירה
  615.75
 • טרוט
  838.3
 • קפיצות
  803.475
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרנוקי123 רמה גבוה נולדנו אצל נוקי123!
 • נולדה: 14/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  86.3065
 • מהירות
  108.04
 • דרסאז'
  238.0215
 • דהירה
  140.6045
 • טרוט
  189.1175
 • קפיצות
  183.9405
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרנוקי123 רמה גבוה נולדנו אצל נוקי123!
 • נולדה: 14/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  86.3065
 • מהירות
  108.04
 • דרסאז'
  238.0215
 • דהירה
  140.6045
 • טרוט
  189.1175
 • קפיצות
  183.9405
סוס פרא אקסמורנוקי123feuillesauvage אקסמור
 • נולדה: 14/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 2 חודשים
 • גודל: 121 ס”מ
 • גזע: אקסמור
 • סיבולת
  0.5
 • מהירות
  0.2
 • דרסאז'
  0.2
 • דהירה
  0.5
 • טרוט
  0.1
 • קפיצות
  0.1
סייח סוס ספרדי גזעי אפור בהירנוקי123 סוס ספרדי גזעי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרנוקי123 גראנדית נולדנו אצל נוקי123!
 • נולדה: 13/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  85.6345
 • מהירות
  107.114
 • דרסאז'
  236.161
 • דהירה
  139.484
 • טרוט
  187.739
 • קפיצות
  182.3845
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרנוקי123 גראנדית נולדנו אצל נוקי123!
 • נולדה: 13/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  85.6345
 • מהירות
  107.114
 • דרסאז'
  236.161
 • דהירה
  139.484
 • טרוט
  187.739
 • קפיצות
  182.3845