ההולדות של נוקי123

להלן הסוסים שהוליד נוקי123 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרנוקי123 ז 6175 פיתוחס
 • נולד: 29/04/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  55.622
 • מהירות
  69.691
 • דרסאז'
  153.605
 • דהירה
  90.576
 • טרוט
  122.04
 • קפיצות
  118.654
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוני שמיכה מנוקדתTrump נ6176 פיתוחס
 • נולדה: 29/04/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 23 שנים 10 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  341.066
 • מהירות
  425.77
 • דרסאז'
  933.085
 • דהירה
  552.295
 • טרוט
  742.945
 • קפיצות
  721.78
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרנוקי123 ז6176 פיתוחס
 • נולד: 29/04/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  58.579
 • מהירות
  73.36
 • דרסאז'
  161.6685
 • דהירה
  95.39
 • טרוט
  128.4505
 • קפיצות
  124.891
סייח קנאבסטרופר ערמוני שמיכה מנוקדתנוקי123 ז6176 פיתוחס
 • נולד: 29/04/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  54.8955
 • מהירות
  68.753
 • דרסאז'
  151.5585
 • דהירה
  89.4265
 • טרוט
  120.399
 • קפיצות
  117.142
סייח קונמארה ערמוני בלונדיניGlaZ f 1680 פיתוחאדיר
 • נולדה: 28/04/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 82 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קונמארה ערמוני בלונדיניGlaZ M 1680 פיתוחאדיר
 • נולד: 28/04/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קונמארה ערמוני כההGlaZ M 1680 פיתוחאדיר
 • נולד: 28/04/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור שמיכה מנוקדתנוקי123 נ.6171.68 פיתוחס
 • נולדה: 28/04/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  57.9585
 • מהירות
  72.56
 • דרסאז'
  159.955
 • דהירה
  94.381
 • טרוט
  127.12
 • קפיצות
  123.708
סייח קונמארה ביי כההנוקי123 . פיתוחאדיר
 • נולד: 28/04/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  37.0887
 • מהירות
  23.003
 • דרסאז'
  28.7055
 • דהירה
  14.9403
 • טרוט
  7.2746
 • קפיצות
  25.5834
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי מנומרGlaZ ז.6172.64 פיתוחס
 • נולד: 28/04/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 10 שנים 2 חודשים
 • גודל: 162 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  341.559
 • מהירות
  380.097
 • דרסאז'
  933.755
 • דהירה
  461.3725
 • טרוט
  742.915
 • קפיצות
  722.845