ההולדות של יהונתן ש

להלן הסוסים שהוליד יהונתן ש מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס שמימי דונריהונתן שsoleildivin דונר
 • נולדה: 25/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 146 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי קופידיהונתן שsoleildivin קופיד
 • נולדה: 09/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 161 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ביי שמיכה מנוקדתeden11 רכישה אוטומטית
 • נולדה: 30/11/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ביי שמיכה מנוקדתeden11 רכישה אוטומטית
 • נולדה: 30/11/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס פרא נמריהונתן שpattechimerique נמר
 • נולדה: 10/11/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 10 חודשים
 • גודל: 101 ס”מ
 • גזע: נמר
 • סיבולת
  0.9
 • מהירות
  0.5
 • דרסאז'
  0.9
 • דהירה
  0.8
 • טרוט
  0.8
 • קפיצות
  0.7
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי מנומרגלעד ואחיה כינאר עם פריטים
 • נולד: 08/11/2018
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 8 חודשים
 • גודל: 156 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0.7
 • מהירות
  0.7
 • דרסאז'
  0.7
 • דהירה
  0.7
 • טרוט
  0.7
 • קפיצות
  0.7
סייח סוס ספרדי גזעי שחורeden11 רכישה אוטומטית
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה סל צרפתי ערמוני בלונדינידניגיבור תור
 • נולד: 14/10/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 2 חודשים
 • גודל: 170 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  1
 • מהירות
  1
 • דרסאז'
  3.0375
 • דהירה
  1
 • טרוט
  1
 • קפיצות
  1
פגסוס פריזיאני שחורדניגיבור פריזינוש
 • נולדה: 14/05/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 שנים 6 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  2.1926
 • מהירות
  20.1411
 • דרסאז'
  13.2377
 • דהירה
  1.2615
 • טרוט
  1.5495
 • קפיצות
  0.173
פגסוס פוני קרי בוג דאןדניגיבור נני
 • נולדה: 26/03/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 5 שנים 10 חודשים
 • גודל: 122 ס”מ
 • גזע: פוני קרי בוג
 • סיבולת
  13.9004
 • מהירות
  0.4625
 • דרסאז'
  2.8015
 • דהירה
  15.3771
 • טרוט
  0.3149
 • קפיצות
  0.1941