ההולדות של The Black Canary

להלן הסוסים שהוליד The Black Canary מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס שמימי דונרThe Black Canarysoleildivin דונר
 • נולדה: 08/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי קופידThe Black Canarysoleildivin קופיד
 • נולדה: 08/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 154 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קרלי פלומינו טוביאנוThe Black Canary עכטל
 • נולדה: 03/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קרלי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קרלי פלומינו טוביאנוThe Black Canary ןןוטל
 • נולדה: 03/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קרלי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קריולו ארגנטינאי אפור בהירThe Black Canary חחחחח
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קריולו ארגנטינאי אפור בהירThe Black Canary יייי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קריולו ארגנטינאי ערמוני כהה בלונדיניThe Black Canary לולו
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קריולו ארגנטינאי ערמוני כהה בלונדיניThe Black Canary לילי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פוני היילנד ערמוני כההThe Black Canary סושי
 • נולד: 03/12/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 83 ס”מ
 • גזע: פוני היילנד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פוני היילנד ערמוני כההThe Black Canary רונית
 • נולד: 03/12/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 83 ס”מ
 • גזע: פוני היילנד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0