ההולדות של niliwolf

להלן הסוסים שהוליד niliwolf מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח טרקנר אפור בהירniliwolf קרסוס צעיר
 • נולדה: 12/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח בארב אפור מטולאniliwolf בארב
 • נולד: 12/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס איסלנדי בייniliwolf קרסוס צעיר
 • נולדה: 23/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 79 ס”מ
 • גזע: סוס איסלנדי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס איסלנדי אפור בהירniliwolf קרסוס צעיר
 • נולדה: 02/02/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: סוס איסלנדי
 • סיבולת
  4.2793
 • מהירות
  1.1756
 • דרסאז'
  3.6268
 • דהירה
  2.7219
 • טרוט
  3.339
 • קפיצות
  2.3757
סוס מיוחד עולם האופל (יגדראסיל)niliwolfarbreancestral עולם האופל (יגדראסיל) שמיימי נאנו
 • נולד: 01/02/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 10 ס”מ
 • גזע: אב קדמון
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס ערבי ערמוני כההniliwolf קרסוס צעיר
 • נולד: 01/02/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  3.544
 • מהירות
  4.5325
 • דרסאז'
  3.3427
 • דהירה
  3.0844
 • טרוט
  1.0007
 • קפיצות
  2.0724
סוס גלגל המזלות גדיniliwolfsoleildivin גדי שמיימי נאנו
 • נולד: 19/01/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 150 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  200
 • מהירות
  200
 • דרסאז'
  200
 • דהירה
  200
 • טרוט
  200
 • קפיצות
  200
סוס פרא זיקיתniliwolfpattechimerique זיקית מס.
5
 • נולדה: 11/01/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 שנים 8 חודשים
 • גודל: 42 ס”מ
 • גזע: זיקית
 • סיבולת
  38.4995
 • מהירות
  219.042
 • דרסאז'
  49.4638
 • דהירה
  42.1148
 • טרוט
  197.169
 • קפיצות
  183.778
סייח קרלי בייniliwolf קרסוס צעיר
 • נולד: 02/01/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: קרלי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס מים snowniliwolfsoleildivin Snow שמיימי נאנו
 • נולד: 01/01/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 500 שנים 2 חודשים
 • גודל: 170 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  50
 • מהירות
  120
 • דרסאז'
  50
 • דהירה
  130
 • טרוט
  50
 • קפיצות
  50