ההולדות של מורן5

להלן הסוסים שהוליד מורן5 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס שמימי בליצן מורן5soleildivin בליצן
 • נולדה: 08/12/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 13 שנים 6 חודשים
 • גודל: 151 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  1
 • מהירות
  1
 • דרסאז'
  1
 • דהירה
  1
 • טרוט
  1
 • קפיצות
  1
חמור חמור שחורמורן5 חמודלה החמורים של מורן5
 • נולדה: 12/10/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 66 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורמורן5 מושלמת2 החמורים של מורן5
 • נולדה: 06/10/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 74 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורlinoy מושלמת1 החמורים של מורן5
 • נולדה: 06/10/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1
 • גודל: 112 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0.9
 • מהירות
  0.9
 • דרסאז'
  0.9
 • דהירה
  0.9
 • טרוט
  0.9
 • קפיצות
  0.9
חמור חמור שחורמורן5 חמודה החמורים של מורן5
 • נולדה: 05/10/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 6 חודשים
 • גודל: 125 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורמורן5 חמוד החמורים של מורן5
 • נולד: 05/10/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 6 חודשים
 • גודל: 125 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורמורן5 מתוקה החמורים של מורן5
 • נולדה: 05/10/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 72 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורמורן5 מתוק החמורים של מורן5
 • נולד: 05/10/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 10 חודשים
 • גודל: 127 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0.15
 • מהירות
  0.15
 • דרסאז'
  0.15
 • דהירה
  0.15
 • טרוט
  0.15
 • קפיצות
  0.15
סייח אפלוסה דאן שמיכהמורן5 מהממת2 הסוסים של מורן5
 • נולדה: 30/08/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  8.2742
 • מהירות
  14.3527
 • דרסאז'
  15.5732
 • דהירה
  14.2501
 • טרוט
  8.3873
 • קפיצות
  12.3693
סייח אפלוסה דאן שמיכהמורן5 מהממת הסוסים של מורן5
 • נולדה: 30/08/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  8.2742
 • מהירות
  14.3527
 • דרסאז'
  15.5732
 • דהירה
  14.2501
 • טרוט
  8.3873
 • קפיצות
  12.3693