ההולדות של King David

להלן הסוסים שהוליד King David מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח סוס ספורט אירי אפור בהיר
King David מירב
 • סיבולת
  14.7032
 • מהירות
  8.8821
 • דרסאז'
  17.5709
 • דהירה
  13.9151
 • טרוט
  3.9215
 • קפיצות
  9.803
סייח תורוברד שחור
King David אורטל
 • נולדה: 22/08/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  13.5833
 • מהירות
  25.0702
 • דרסאז'
  22.5064
 • דהירה
  31.4215
 • טרוט
  6.4768
 • קפיצות
  19.8789
סייח תורוברד ערמוני כהה
King David דפנה
 • נולדה: 07/11/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  13.8622
 • מהירות
  25.339
 • דרסאז'
  22.8735
 • דהירה
  31.9027
 • טרוט
  6.5888
 • קפיצות
  20.4427
סייח תורוברד ערמוני כהה
שירהכהן12 תורוברד פג 1153.95
 • נולדה: 07/11/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 133 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  13.5321
 • מהירות
  24.8535
 • דרסאז'
  22.3263
 • דהירה
  31.4929
 • טרוט
  6.4622
 • קפיצות
  19.9592
סייח תורוברד ביי כהה
שירהכהן12 תורוברד פג 1154.32
 • נולד: 07/11/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 131 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  12.5439
 • מהירות
  23.2693
 • דרסאז'
  21.052
 • דהירה
  29.3073
 • טרוט
  6.0913
 • קפיצות
  18.6664
סייח סוס פיינט טוביאנו ערמוני כהה
King David טוביאנו ערמוני כהה
 • נולד: 04/11/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 106 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  11.8059
 • מהירות
  17.9452
 • דרסאז'
  14.4152
 • דהירה
  12.9273
 • טרוט
  3.6716
 • קפיצות
  7.8234
סייח קוב צועני טוביאנו ביי כהה
King David צעני טוביאנו ביי כהה
 • נולד: 29/10/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 121 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  22.8482
 • מהירות
  7.5214
 • דרסאז'
  18.6601
 • דהירה
  15.2411
 • טרוט
  7.66
 • קפיצות
  17.2564
סייח סוס פיינט טוביאנו אפור עכבר
King David טוביאנו אפור עכבר
 • נולדה: 28/10/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 122 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  10.9551
 • מהירות
  16.9517
 • דרסאז'
  13.3074
 • דהירה
  12.3616
 • טרוט
  3.4816
 • קפיצות
  7.1955
סוס רכיבה תורוברד אפור מטולא
Stiles תורוברד פג 1157.17
 • נולד: 28/10/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 10 שנים 10 חודשים
 • גודל: 167 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  15.1421
 • מהירות
  26.4423
 • דרסאז'
  24.094
 • דהירה
  33.1283
 • טרוט
  8.0863
 • קפיצות
  21.7794
סייח סוס ספורט אירי ערמוני בלונדיני
King David אירי ערמוני בלונדיני
 • סיבולת
  15.0761
 • מהירות
  9.0308
 • דרסאז'
  17.8736
 • דהירה
  14.2067
 • טרוט
  3.8832
 • קפיצות
  9.9264