ההולדות של celestia13

להלן הסוסים שהוליד celestia13 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח וולשי אפור בהירcelestia13 Vanilla Tea
 • נולדה: 16/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 72 ס”מ
 • גזע: וולשי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור חוםcelestia13 Therewolf
 • נולד: 16/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 72 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פוני קרי בוג ביי כההcelestia13 j
 • נולדה: 13/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 67 ס”מ
 • גזע: פוני קרי בוג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן בארב שחורcelestia13 1
 • נולדה: 13/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 105 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  4.2487
 • מהירות
  3.5959
 • דרסאז'
  3.3839
 • דהירה
  1.5693
 • טרוט
  1.0102
 • קפיצות
  3.0983
סייח בארב ביי דובדבןElizabeth Koliyada 1
 • נולדה: 13/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 101 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  6.8246
 • מהירות
  5.264
 • דרסאז'
  5.2033
 • דהירה
  2.414
 • טרוט
  1.4792
 • קפיצות
  4.6194
סייח סוס הולנדי פלומינוcelestia13 Lucious Malfoy
 • נולד: 13/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0.1893
 • מהירות
  0.4523
 • דרסאז'
  0.5548
 • דהירה
  0.3834
 • טרוט
  0.2918
 • קפיצות
  0.5
סוס חד-קרן טנסי ווקר אפור בהירcelestia13 Almond Wood
 • נולד: 13/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 106 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קוב צועני טוביאנו אפור עכברcelestia13 Triangulum
 • נולדה: 13/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  8.8872
 • מהירות
  2.8827
 • דרסאז'
  7.0296
 • דהירה
  5.587
 • טרוט
  2.8401
 • קפיצות
  6.1981
סוס חד-קרן קוב צועני שחורcelestia13 Rapier
 • נולדה: 13/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 101 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  7.8893
 • מהירות
  2.5023
 • דרסאז'
  6.2269
 • דהירה
  5.1682
 • טרוט
  2.5228
 • קפיצות
  5.8557
סייח קוב צועני טוביאנו ביידון הערפל 1
 • נולד: 13/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  8.4703
 • מהירות
  2.6408
 • דרסאז'
  6.6638
 • דהירה
  5.2262
 • טרוט
  2.6662
 • קפיצות
  6.0277