ההולדות של סתיוו

להלן הסוסים שהוליד סתיוו מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס חד-קרן מכונף לרכיבה טרקנר שחורThe Black Canary טרקנר חק החקים של סתיוו
 • נולד: 03/03/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 8 חודשים
 • גודל: 167 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פוני היילנד רואןדביר דוד רואן שכחתי את הקרן בבית
 • נולדה: 03/03/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 79 ס”מ
 • גזע: פוני היילנד
 • סיבולת
  7.3668
 • מהירות
  5.5165
 • דרסאז'
  5.0565
 • דהירה
  4.091
 • טרוט
  4.7551
 • קפיצות
  5.2744
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומרתושתוש נופ שכחתי את הקרן בבית
 • נולדה: 03/03/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים
 • גודל: 161 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  5.1385
 • מהירות
  6.0159
 • דרסאז'
  10.2298
 • דהירה
  6.0485
 • טרוט
  8.3897
 • קפיצות
  8.2878
סוס פגסוס לרכיבה שגייה ערבי אפור נקודות אדומותadi kahlon רכישה אוטומטית שכחתי את הקרן בבית
 • נולד: 03/03/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 12 שנים 10 חודשים
 • גודל: 155 ס”מ
 • גזע: שגייה ערבי
 • סיבולת
  53.519
 • מהירות
  18.8266
 • דרסאז'
  54.5605
 • דהירה
  11.2162
 • טרוט
  8.0087
 • קפיצות
  47.1311
סוס רכיבה סוס ערבי בייאמילי130 זכר ערבי 10% שכחתי את הקרן בבית
 • נולד: 03/03/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 10 חודשים
 • גודל: 154 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  9.8519
 • מהירות
  11.3787
 • דרסאז'
  8.9734
 • דהירה
  8.6464
 • טרוט
  5.0651
 • קפיצות
  6.9136
סייח תורוברד ביי כההeden11 רכישה אוטומטית שכחתי את הקרן בבית
 • נולדה: 03/03/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  3.8673
 • מהירות
  6.8974
 • דרסאז'
  6.1856
 • דהירה
  8.9773
 • טרוט
  1.9417
 • קפיצות
  5.9321
סוס חד-קרן לרכיבה סוס קווטר ערמוניסתיוו חקית קווטר החקים של סתיוו
 • נולדה: 03/03/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 138 ס”מ
 • גזע: סוס קווטר
 • סיבולת
  7.2523
 • מהירות
  10.3988
 • דרסאז'
  11.2704
 • דהירה
  13.0239
 • טרוט
  4.9156
 • קפיצות
  9.4131
סוס חד-קרן מכונף לרכיבה סוס פיינט טוביאנו ביימאי456 חקית החקים של סתיוו
 • נולדה: 03/03/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 29 שנים 6 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  11.3015
 • מהירות
  30.98
 • דרסאז'
  22.9901
 • דהירה
  16.937
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  5.8187
סייח סוס פיינט טוביאנו ערמוני כההeden11 רכישה אוטומטית שכחתי את הקרן בבית
 • נולד: 03/03/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס פיינט אוברו שחורסתיוו קונה בני לוויה שכחתי את הקרן בבית
 • נולדה: 03/03/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 101 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0