ההולדות של fighter11

להלן הסוסים שהוליד fighter11 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קנאבסטרופר ערמוני כתםfighter11 7 6204
 • נולד: 25/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 106 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  54.322
 • מהירות
  68.012
 • דרסאז'
  149.7575
 • דהירה
  88.3555
 • טרוט
  119.09
 • קפיצות
  115.9405
סייח מוסטנג ערמוניfighter11 6
 • נולד: 25/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרfighter11 5 6179 מעל 6000
 • נולד: 25/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 108 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  55.995
 • מהירות
  70.1165
 • דרסאז'
  154.2675
 • דהירה
  91.056
 • טרוט
  122.764
 • קפיצות
  119.437
סוס שמימי קופידfighter11soleildivin קופיד
 • נולדה: 25/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי דונרfighter11soleildivin דונר
 • נולדה: 23/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 170 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי בליצן fighter11soleildivin בליצן
 • נולדה: 14/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 147 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרfighter11 2 מעל 6000
 • נולד: 03/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  57.2995
 • מהירות
  71.564
 • דרסאז'
  158.101
 • דהירה
  93.412
 • טרוט
  125.706
 • קפיצות
  122.003
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרfighter11 1 מעל 6000
 • נולד: 03/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  57.2995
 • מהירות
  71.564
 • דרסאז'
  158.101
 • דהירה
  93.412
 • טרוט
  125.706
 • קפיצות
  122.003
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרfighter11 נילה 6051 מעל 6000
 • נולדה: 21/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  51.987
 • מהירות
  65.1045
 • דרסאז'
  143.2
 • דהירה
  84.5335
 • טרוט
  114.0345
 • קפיצות
  110.7435
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרfighter11 רוז 6370 מעל 6000
 • נולדה: 17/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  59.4595
 • מהירות
  74.3025
 • דרסאז'
  164.0425
 • דהירה
  96.8315
 • טרוט
  130.417
 • קפיצות
  126.643