ההולדות של fighter11

להלן הסוסים שהוליד fighter11 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה האנובר דאן
sapir.madai ת.לידה 01/17
 • נולד: 25/01/2017
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 10 חודשים
 • גודל: 162 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  7.3008
 • מהירות
  8.8496
 • דרסאז'
  12.4467
 • דהירה
  11.0968
 • טרוט
  6.1238
 • קפיצות
  14.4548
סוס רכיבה האנובר ערמוני כהה
סשה121 Bob
 • נולד: 25/01/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 4 שנים 2 חודשים
 • גודל: 166 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  31.6543
 • מהירות
  15.0862
 • דרסאז'
  51.139
 • דהירה
  18.9235
 • טרוט
  7.9336
 • קפיצות
  27.9131
סוס רכיבה האנובר ערמוני
סשה121 Bobby
 • נולד: 20/01/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 4 שנים 4 חודשים
 • גודל: 166 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  29.051
 • מהירות
  10.3229
 • דרסאז'
  52.097
 • דהירה
  14.6413
 • טרוט
  6.5237
 • קפיצות
  21.5702
סוס רכיבה האנובר ערמוני
דון הערפל אוריין
 • נולדה: 19/01/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  13.405
 • מהירות
  18.6686
 • דרסאז'
  18.0776
 • דהירה
  15.45
 • טרוט
  8.9404
 • קפיצות
  21.4412
סוס רכיבה האנובר ערמוני
יהודי דתי ליה
 • נולדה: 19/01/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 8 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  12.2005
 • מהירות
  16.8731
 • דרסאז'
  62.5835
 • דהירה
  19.905
 • טרוט
  8.2369
 • קפיצות
  44.9176
סוס רכיבה האנובר אפור מטולא
Sherlock Holmes האנובר אפור מטולא
 • נולד: 10/01/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 4 חודשים
 • גודל: 159 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  16.0042
 • מהירות
  20.9841
 • דרסאז'
  70.207
 • דהירה
  21.0416
 • טרוט
  19.6473
 • קפיצות
  24.3472
סוס רכיבה האנובר ערמוני כהה
fighter11 ss fighter11's old
 • נולדה: 04/01/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 7 שנים 6 חודשים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  7.5629
 • מהירות
  43.911
 • דרסאז'
  53.719
 • דהירה
  20.4923
 • טרוט
  16.2642
 • קפיצות
  65.9745
סוס כבד סוס דראם טוביאנו ביי
Hercules שוקולטה
 • נולד: 03/01/2017
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1
 • גודל: 162 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  2.8
 • מהירות
  2.8
 • דרסאז'
  2.8
 • דהירה
  2.8
 • טרוט
  2.8
 • קפיצות
  2.8
סוס רכיבה האנובר שחור
ברבשקה נאצ'וס
 • נולד: 01/01/2017
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 8 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  4.75
 • מהירות
  4.75
 • דרסאז'
  6.051
 • דהירה
  5.7875
 • טרוט
  4.75
 • קפיצות
  6.3845
סוס רכיבה האנובר ביי כהה
סוסי5 האנובר
 • נולדה: 01/01/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 11 שנים 8 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  5.0406
 • מהירות
  15.0331
 • דרסאז'
  28.7395
 • דהירה
  7.7067
 • טרוט
  4.0592
 • קפיצות
  11.8434