ההולדות של fighter11

להלן הסוסים שהוליד fighter11 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה האנובר ביי
תרומה בבקשה alex
 • נולדה: 29/12/2016
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 4 חודשים
 • גודל: 166 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  8.3331
 • מהירות
  10.8417
 • דרסאז'
  22.1969
 • דהירה
  16.469
 • טרוט
  4.9671
 • קפיצות
  26.8953
סוס רכיבה האנובר אפור בהיר
fighter11 Cara fighter11's old
 • נולדה: 29/12/2016
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 שנים 2 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  13.0493
 • מהירות
  53.0835
 • דרסאז'
  65.24
 • דהירה
  29.1685
 • טרוט
  15.9359
 • קפיצות
  74.4495
סוס כבד סוס דראם טוביאנו פינטו שחור
לויסי דראם גזעי ז 350 2/3
 • נולד: 29/12/2016
 • מין: זכר
 • גיל: 5 שנים 2 חודשים
 • גודל: 182 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  24.1105
 • מהירות
  13.5055
 • דרסאז'
  10.5635
 • דהירה
  20.4205
 • טרוט
  22.0855
 • קפיצות
  6.358
סוס רכיבה האנובר ערמוני
Sherlock Holmes קרסוס צעיר
 • נולד: 27/12/2016
 • מין: זכר
 • גיל: 4 שנים
 • גודל: 159 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  15.2781
 • מהירות
  31.4578
 • דרסאז'
  101.9115
 • דהירה
  45.7823
 • טרוט
  33.3437
 • קפיצות
  67.8245
סוס רכיבה האנובר ביי דובדבן
fighter11 nd fighter11's old
 • נולד: 19/12/2016
 • מין: זכר
 • גיל: 6 שנים 10 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  5.455
 • מהירות
  39.7625
 • דרסאז'
  51.237
 • דהירה
  39.2355
 • טרוט
  7.6152
 • קפיצות
  63.1295
סוס רכיבה האנובר אפור מטולא
בצמי17 האנובר נ 601 א מ"
 • נולדה: 11/12/2016
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 10 חודשים
 • גודל: 167 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  5.4525
 • מהירות
  11.3054
 • דרסאז'
  47.4231
 • דהירה
  9.6642
 • טרוט
  5.0854
 • קפיצות
  35.1692
סוס רכיבה האנובר דאן
fighter11 דיאנה fighter11's old
 • נולדה: 11/12/2016
 • מין: נקבה
 • גיל: 11 שנים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  51.0545
 • מהירות
  80.8585
 • דרסאז'
  124.1615
 • דהירה
  81.3945
 • טרוט
  70.2075
 • קפיצות
  95.75
סוס פגסוס לרכיבה יסוד האשאלי51920 ארס
 • נולד: 10/12/2016
 • מין: זכר
 • גיל: 15 שנים 10 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  37.1843
 • מהירות
  67.341
 • דרסאז'
  73.973
 • דהירה
  59.432
 • טרוט
  22.9943
 • קפיצות
  91.1215
סוס רכיבה האנובר ערמוני בלונדיני
fighter11 אתנה fighter11's old
 • נולדה: 09/12/2016
 • מין: נקבה
 • גיל: 11 שנים 4 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  56.4285
 • מהירות
  87.319
 • דרסאז'
  135.073
 • דהירה
  81.796
 • טרוט
  81.3565
 • קפיצות
  103.3685
סוס כבד סוס דראם טוביאנו פינטו שחור
amitnoy סוס דראם
 • נולדה: 09/12/2016
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 10 חודשים
 • גודל: 179 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  9.79
 • מהירות
  4.8345
 • דרסאז'
  36.4285
 • דהירה
  6.6215
 • טרוט
  15.3755
 • קפיצות
  6.38