ההולדות של לילווש

להלן הסוסים שהוליד לילווש מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח שגייה ערבי ביילילווש נ ביי 5%
 • נולדה: 03/04/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 104 ס”מ
 • גזע: שגייה ערבי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה שגייה ערבי אפור עכברלילווש הסוסה שלי
 • נולדה: 16/02/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 שנים 2 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: שגייה ערבי
 • סיבולת
  4.4644
 • מהירות
  4.25
 • דרסאז'
  44.6258
 • דהירה
  14.8043
 • טרוט
  4.6019
 • קפיצות
  7.5115
סוס רכיבה סוס ערבי אפור בהירThe Horse's Lady סהרה נ578
 • נולדה: 08/01/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 7 שנים 2 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  28.3124
 • מהירות
  6.5559
 • דרסאז'
  40.169
 • דהירה
  14.413
 • טרוט
  3.4415
 • קפיצות
  5.7755
סוס רכיבה קוב צועני טוביאנו ביי דובדבןפידיבר בן של חק
 • נולד: 05/01/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 15 שנים 2 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  4.8219
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  4.8219
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טנסי ווקר אפור בהיראליעזר12 בת של חקית ננסי
 • נולדה: 04/01/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 136 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  0.75
 • מהירות
  0.75
 • דרסאז'
  0.75
 • דהירה
  0.75
 • טרוט
  0.75
 • קפיצות
  0.75
סייח תורוברד בייאליעזר12 תורו נ
 • נולדה: 04/01/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 2 חודשים
 • גודל: 151 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  2.2
 • מהירות
  2.2
 • דרסאז'
  2.2
 • דהירה
  2.2
 • טרוט
  2.2
 • קפיצות
  2.2
סוס רכיבה סוס ספורט אירי ערמוני כהה בלונדיניספורט5 סגירה
 • סיבולת
  1.1375
 • מהירות
  23.236
 • דרסאז'
  58.7705
 • דהירה
  11.645
 • טרוט
  0.4302
 • קפיצות
  6.4765
סוס חד-קרן קונמארה ערמוניyehudit only 3 צוקו המיוחדים והשוים של לילווש
 • נולד: 03/01/2017
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1
 • גודל: 121 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  0.45
 • מהירות
  0.45
 • דרסאז'
  0.45
 • דהירה
  0.45
 • טרוט
  0.45
 • קפיצות
  0.45
סייח אחאל-טקה ביי כההסוס הפרא הספרדי בוב
 • נולד: 31/12/2016
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 122 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה טנסי ווקר אפור בהירפידיבר סול
 • נולד: 31/12/2016
 • מין: זכר
 • גיל: 13 שנים 8 חודשים
 • גודל: 160 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  4.835
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  6.42
 • דהירה
  1.111
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  1.2665