ההולדות של עדידוש!

להלן הסוסים שהוליד עדידוש! מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רוחות סקיירוןעדידוש!soleildivin סקיירון #אני שמיימי
 • נולד: 03/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 3000 שנים
 • גודל: 155 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  50
 • מהירות
  150
 • דרסאז'
  50
 • דהירה
  75
 • טרוט
  75
 • קפיצות
  100
סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי ערמוניעדידוש! סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רוחות בוראסעדידוש!soleildivin בוראס
 • נולד: 10/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 3001 שנים 6 חודשים
 • גודל: 171 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  55
 • מהירות
  165
 • דרסאז'
  55
 • דהירה
  82.5
 • טרוט
  82.5
 • קפיצות
  110
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרעדידוש! אור #נדירים ומיוחדים
 • נולד: 05/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 137 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0.4622
 • מהירות
  0.5785
 • דרסאז'
  1.2785
 • דהירה
  0.7534
 • טרוט
  1.0151
 • קפיצות
  0.9826
סייח קנאבסטרופר ערמוני כתםעדידוש! רוני #נדירים ומיוחדים
 • נולדה: 04/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 134 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  18.7455
 • מהירות
  23.4613
 • דרסאז'
  51.858
 • דהירה
  30.5705
 • טרוט
  41.1582
 • קפיצות
  39.8887
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרעדידוש! סער #פוטנציאל גנטי גבוה
 • נולד: 02/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 130 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס מיוחד עולם האופל (יגדראסיל)עדידוש!arbreancestral עולם האופל (יגדראסיל)
 • נולד: 21/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 10 ס”מ
 • גזע: אב קדמון
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוני שמיכה מנוקדתעדידוש! קיארה #פוטנציאל גנטי גבוה
 • נולדה: 20/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 שנים 6 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  114.291
 • מהירות
  194.9885
 • דרסאז'
  911.205
 • דהירה
  339.0735
 • טרוט
  619.99
 • קפיצות
  676.875
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומרעדידוש! ריץ'
 • נולד: 18/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 4 שנים 4 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  103.995
 • מהירות
  103.3455
 • דרסאז'
  658.335
 • דהירה
  170.5925
 • טרוט
  151.734
 • קפיצות
  386.2205
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומרעדידוש! פיקסאל #פוטנציאל גנטי גבוה
 • נולדה: 12/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 5 שנים 2 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  103.275
 • מהירות
  162.963
 • דרסאז'
  794.905
 • דהירה
  145.0225
 • טרוט
  363.9995
 • קפיצות
  410.7935