ההולדות של יחיאל

להלן הסוסים שהוליד יחיאל מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קוב צועני טוביאנו ביייחיאל קרסוס צעיר לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 20/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח הולשטיין ביי כההיחיאל יילוד לא מוצלח לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 11/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  5.7163
 • מהירות
  6.1751
 • דרסאז'
  8.1003
 • דהירה
  4.2652
 • טרוט
  2.1369
 • קפיצות
  9.1397
סייח ליפיצה אפור בהיריחיאל קרסוס צעיר לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 11/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: ליפיצה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח בארב אפור בהיריחיאל בארב
 • נולדה: 10/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומריחיאל קנאב פג גבוה פיתוח קנאב של יחיאל (:
 • נולד: 09/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  46.7477
 • מהירות
  58.528
 • דרסאז'
  129.0205
 • דהירה
  76.1225
 • טרוט
  102.632
 • קפיצות
  99.625
סייח קנאבסטרופר ביי כתםיחיאל קנאב פג גבוה פיתוח קנאב של יחיאל (:
 • נולד: 09/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  51.415
 • מהירות
  64.3755
 • דרסאז'
  142.0505
 • דהירה
  83.5775
 • טרוט
  112.774
 • קפיצות
  109.7185
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומריחיאל קנאה פג גבוה פיתוח קנאב של יחיאל (:
 • נולדה: 08/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  49.7542
 • מהירות
  62.189
 • דרסאז'
  137.558
 • דהירה
  80.933
 • טרוט
  109.0735
 • קפיצות
  106.2595
סייח בארב אפור נקודות אדומותיחיאל יחיאל לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 05/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 82 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אחאל-טקה ביי כההיחיאל קרסוס צעיר לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולד: 01/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 82 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  2.5548
 • מהירות
  1.6961
 • דרסאז'
  1.9688
 • דהירה
  1.1684
 • טרוט
  0.5612
 • קפיצות
  1.8683
סוס חד-קרן סוס הולנדי ביי כההיחיאל ח"ק הולנדי נ-קילין חק של יחיאל
 • נולדה: 29/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0.7279
 • מהירות
  1.5305
 • דרסאז'
  1.8355
 • דהירה
  1.3302
 • טרוט
  1.0363
 • קפיצות
  1.6297