ההולדות של יחיאל

להלן הסוסים שהוליד יחיאל מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה אפלוסה ערמוני מנומריחיאל Arizona
 • נולדה: 13/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים
 • גודל: 153 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה סוס קווטר ערמוני בלונדינייחיאל Montana
 • נולדה: 13/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: סוס קווטר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קוב צועני טוביאנו ביייחיאל קרסוס צעיר לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 20/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח הולשטיין ביי כההיחיאל יילוד לא מוצלח לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 11/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  5.7163
 • מהירות
  6.1751
 • דרסאז'
  8.1003
 • דהירה
  4.2652
 • טרוט
  2.1369
 • קפיצות
  9.1397
סייח ליפיצה אפור בהיריחיאל קרסוס צעיר לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 11/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: ליפיצה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח בארב אפור בהיריחיאל בארב
 • נולדה: 10/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומריחיאל קנאב פג גבוה פיתוח קנאב של יחיאל (:
 • נולד: 09/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  46.7477
 • מהירות
  58.528
 • דרסאז'
  129.0205
 • דהירה
  76.1225
 • טרוט
  102.632
 • קפיצות
  99.625
סייח קנאבסטרופר ביי כתםיחיאל קנאב פג גבוה פיתוח קנאב של יחיאל (:
 • נולד: 09/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  51.415
 • מהירות
  64.3755
 • דרסאז'
  142.0505
 • דהירה
  83.5775
 • טרוט
  112.774
 • קפיצות
  109.7185
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומריחיאל קנאה פג גבוה פיתוח קנאב של יחיאל (:
 • נולדה: 08/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  49.7542
 • מהירות
  62.189
 • דרסאז'
  137.558
 • דהירה
  80.933
 • טרוט
  109.0735
 • קפיצות
  106.2595
סייח בארב אפור נקודות אדומותיחיאל יחיאל לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 05/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 82 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0