ההולדות של יחיאל

להלן הסוסים שהוליד יחיאל מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס חד-קרן סוס הולנדי ביי כההיחיאל ח"ק הולנדי נ-קילין חק של יחיאל
 • נולדה: 29/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  0.7279
 • מהירות
  1.5305
 • דרסאז'
  1.8355
 • דהירה
  1.3302
 • טרוט
  1.0363
 • קפיצות
  1.6297
סייח האנובר אפור עכבריחיאל קרוב צעיר לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 28/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן אחאל-טקה ביי כההיחיאל חק אחאל טקה חק של יחיאל
 • נולד: 28/07/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 98 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  0.9439
 • מהירות
  0.635
 • דרסאז'
  0.7327
 • דהירה
  0.4378
 • טרוט
  0.2071
 • קפיצות
  0.6875
סוס מיוחד עולם האופל (יגדראסיל)יחיאלarbreancestral עולם האופל (יגדראסיל) #יחיאל השמיימי#
 • נולד: 24/07/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 10 ס”מ
 • גזע: אב קדמון
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומריחיאל קרסוס צעיר לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 24/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  30.2336
 • מהירות
  37.5103
 • דרסאז'
  82.5735
 • דהירה
  48.7499
 • טרוט
  64.987
 • קפיצות
  63.3735
סייח פוני היילנד דאןיחיאל קרסוס צעיר לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולדה: 23/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: פוני היילנד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן קרלי בייDana Yakar על ספורט אירי/פיורד חק של יחיאל
 • נולדה: 23/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 שנים 6 חודשים
 • גודל: 152 ס”מ
 • גזע: קרלי
 • סיבולת
  32.1061
 • מהירות
  18.359
 • דרסאז'
  25.2795
 • דהירה
  15.9665
 • טרוט
  18.8454
 • קפיצות
  12.1369
סוס פרא אריה אפריקאייחיאלpattechimerique אריה אפריקאי מס.
9
 • נולד: 21/07/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 שנים 10 חודשים
 • גודל: 124 ס”מ
 • גזע: אריה אפריקאי
 • סיבולת
  2.5
 • מהירות
  2.5
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  42.826
סייח קאמארג אפור בהיריחיאל קאמארג
 • נולדה: 03/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 80 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס קווטר אפור מטולאיחיאל קרסוס צעיר לא לשכוח מאיפה באתי(:
 • נולד: 23/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: סוס קווטר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0