ההולדות של יחיאל

להלן הסוסים שהוליד יחיאל מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומריחיאל פג גבוהההההה פיתוח קנאב של יחיאל (:
 • נולדה: 12/06/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 23 שנים 10 חודשים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  161.2405
 • מהירות
  200.925
 • דרסאז'
  448.3095
 • דהירה
  259.7465
 • טרוט
  358.4385
 • קפיצות
  338.98
סייח סוס ערבי ערמוני כהה בלונדינינעמי קו סוס ערבי 1%
 • נולדה: 07/06/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 4 חודשים
 • גודל: 145 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  2.25
 • מהירות
  2.25
 • דרסאז'
  2.25
 • דהירה
  2.25
 • טרוט
  2.25
 • קפיצות
  2.25
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומריחיאל פג גבוה פיתוח קנאב של יחיאל (:
 • נולד: 31/05/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 17 שנים 10 חודשים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  161.273
 • מהירות
  202.056
 • דרסאז'
  445.2075
 • דהירה
  261.216
 • טרוט
  351.9055
 • קפיצות
  340.6645
סוס פרא גראנויחיאלfeuillesauvage גראנו מס.
42
 • נולד: 26/05/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 36 שנים 5 חודשים
 • גודל: 137 ס”מ
 • גזע: גראנו
 • סיבולת
  35.944
 • מהירות
  80.1405
 • דרסאז'
  42.2937
 • דהירה
  35.7663
 • טרוט
  66.4445
 • קפיצות
  24.0674
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמונייחיאל קנאב ערמוני פיתוח קנאב של יחיאל (:
 • נולדה: 21/05/2017
 • מין: נקבה
 • גיל: 16 שנים 2 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  33.9163
 • מהירות
  41.2443
 • דרסאז'
  330.5235
 • דהירה
  184.584
 • טרוט
  225.616
 • קפיצות
  251.3245
סוס רכיבה קריולו ארגנטינאי ביי כההיחיאל מחפש דחוף אבן חכמים
 • סיבולת
  39.5995
 • מהירות
  3.6
 • דרסאז'
  41.7844
 • דהירה
  4.7125
 • טרוט
  3.6
 • קפיצות
  4.877
סוס פוני קונמארה שחורדהירה לפיסגה MLD מוכר 6000מיומנות בפס
 • נולד: 18/05/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 19 שנים 2 חודשים
 • גודל: 143 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  30.01
 • מהירות
  13.0702
 • דרסאז'
  91.258
 • דהירה
  9.8963
 • טרוט
  6.8197
 • קפיצות
  33.235
סוס רכיבה פריזיאני שחורלגלג טיפ
 • נולד: 17/05/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 8 שנים 2 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  6.6111
 • מהירות
  17.0762
 • דרסאז'
  59.4065
 • דהירה
  14.5799
 • טרוט
  12.9056
 • קפיצות
  9.0548
סוס רכיבה סוס ערבי ביייחיאל קרסוס צעיר
 • נולד: 17/05/2017
 • מין: זכר
 • גיל: 5 שנים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  3.15
 • מהירות
  3.15
 • דרסאז'
  95.3945
 • דהירה
  6.888
 • טרוט
  53.0885
 • קפיצות
  8.2123
סייח וולשי ביי כההExcalibur קרסוס צעיר
 • נולד: 16/05/2017
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 2 חודשים
 • גודל: 121 ס”מ
 • גזע: וולשי
 • סיבולת
  1.65
 • מהירות
  1.65
 • דרסאז'
  1.65
 • דהירה
  1.65
 • טרוט
  1.65
 • קפיצות
  1.65