ההולדות של יחיאל

להלן הסוסים שהוליד יחיאל מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס מים snowיחיאלsoleildivin Snow #יחיאל השמיימי#
 • נולד: 02/09/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 500 שנים 2 חודשים
 • גודל: 170 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  50
 • מהירות
  50
 • דרסאז'
  125
 • דהירה
  50
 • טרוט
  125
 • קפיצות
  50
סייח פיורד דאן אפוריחיאל קרסוס צעיר ~ישראפיורד~
 • נולד: 28/08/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  31.6695
 • מהירות
  49.9293
 • דרסאז'
  35.4718
 • דהירה
  38.0065
 • טרוט
  21.1317
 • קפיצות
  10.2123
סייח פיורד דאן חוםיחיאל קרסוס צעיר ~ישראפיורד~
 • נולדה: 28/08/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 79 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  31.6558
 • מהירות
  50.4275
 • דרסאז'
  35.6147
 • דהירה
  38.0752
 • טרוט
  21.0301
 • קפיצות
  10.2422
סייח פיורד דאן חוםיחיאל קרסוס צעיר ~ישראפיורד~
 • נולד: 25/08/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 77 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  29.0816
 • מהירות
  46.4216
 • דרסאז'
  33.4015
 • דהירה
  35.3816
 • טרוט
  19.4559
 • קפיצות
  9.4199
סייח פיורד דאן חוםיחיאל קרסוס צעיר ~ישראפיורד~
 • נולדה: 25/08/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 81 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  27.9563
 • מהירות
  44.4704
 • דרסאז'
  31.8695
 • דהירה
  34.2524
 • טרוט
  18.8307
 • קפיצות
  9.11
סייח פיורד דאן חוםיחיאל קרסוס צעיר ~ישראפיורד~
 • נולד: 25/08/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  28.8691
 • מהירות
  45.6038
 • דרסאז'
  32.6402
 • דהירה
  34.7116
 • טרוט
  19.2068
 • קפיצות
  9.3311
סוס הקשת בענן forest greenיחיאלsoleildivin Forest Green #יחיאל השמיימי#
 • נולד: 25/08/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  150
 • מהירות
  150
 • דרסאז'
  150
 • דהירה
  150
 • טרוט
  150
 • קפיצות
  150
סייח פיורד דאן חוםיחיאל קרסוס צעיר ~ישראפיורד~
 • נולדה: 25/08/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 80 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  30.189
 • מהירות
  47.4909
 • דרסאז'
  34.3539
 • דהירה
  36.538
 • טרוט
  20.0509
 • קפיצות
  9.7843
סייח פיורד דאן חוםיחיאל קרסוס צעיר ~ישראפיורד~
 • נולד: 24/08/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 77 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  28.0349
 • מהירות
  44.198
 • דרסאז'
  32.0888
 • דהירה
  34.06
 • טרוט
  18.7792
 • קפיצות
  9.08
סייח פיורד דאן חוםיחיאל קרסוס צעיר ~ישראפיורד~
 • נולד: 24/08/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 77 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  30.5037
 • מהירות
  48.7403
 • דרסאז'
  34.743
 • דהירה
  37.2194
 • טרוט
  20.3923
 • קפיצות
  9.8524