ההולדות של Nico Di Angelo

להלן הסוסים שהוליד Nico Di Angelo מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח פריזיאני שחור
Nico Di Angelo קרסוס צעיר
 • נולדה: 09/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  1.8475
 • מהירות
  1.6863
 • דרסאז'
  2.3656
 • דהירה
  1.0362
 • טרוט
  1.6066
 • קפיצות
  0.5159
סייח קנאבסטרופר שחור שמיכה
Nico Di Angelo קרסוס צעיר מיומנות - Nico Di Angelo
 • נולד: 09/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  68.225
 • מהירות
  85.4845
 • דרסאז'
  188.005
 • דהירה
  111.141
 • טרוט
  150.0095
 • קפיצות
  145.119
סייח פריזיאני שחור
Nico Di Angelo קרסוס צעיר
 • נולד: 08/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 98 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פריזיאני שחור
Nico Di Angelo קרסוס צעיר
 • נולדה: 07/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 114 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן לרכיבה פריזיאני שחור
Nico Di Angelo ז.פריזיאני, שחור
 • נולד: 05/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 131 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  1.4685
 • מהירות
  1.4384
 • דרסאז'
  1.6941
 • דהירה
  1.1599
 • טרוט
  1.3643
 • קפיצות
  0.9159
חמור חמור חום
Nico Di Angelo ז.חמור, חום
 • נולד: 04/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 111 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  1.75
 • מהירות
  1.75
 • דרסאז'
  1.75
 • דהירה
  1.75
 • טרוט
  1.75
 • קפיצות
  1.75
סייח פריזיאני שחור
Nico Di Angelo קרסוס צעיר
 • נולדה: 03/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 136 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  2.2447
 • מהירות
  2.1911
 • דרסאז'
  2.3811
 • דהירה
  2.0362
 • טרוט
  2.1604
 • קפיצות
  1.8862
חמור חמור לבן
Nico Di Angelo נ. חמור, לבן
 • נולדה: 03/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1
 • גודל: 116 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  2.55
 • מהירות
  2.55
 • דרסאז'
  2.55
 • דהירה
  2.55
 • טרוט
  2.55
 • קפיצות
  2.55
סייח פריזיאני שחור
Nico Di Angelo קרסוס צעיר
 • נולדה: 01/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 2 חודשים
 • גודל: 146 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  5.4558
 • מהירות
  5.3111
 • דרסאז'
  5.942
 • דהירה
  4.6892
 • טרוט
  5.1251
 • קפיצות
  4.128
סייח פריזיאני שחור
adielp1 קרסוס צעיר
 • נולד: 30/09/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0