ההולדות של מוות

להלן הסוסים שהוליד מוות מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי פלומינומוות ח"ק נ 426.38
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי פלומינומוות ח"ק נ 426.38
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טנסי ווקר ערמוני כהה בלונדינימוות קרסוס צעיר
 • נולדה: 26/06/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  11.0554
 • מהירות
  5.8786
 • דרסאז'
  10.0092
 • דהירה
  4.8071
 • טרוט
  13.775
 • קפיצות
  5.8828
סייח סוס ספרדי גזעי ביימוות סס"ג ביי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס ספרדי גזעי ביימוות קרסוס צעיר
 • סיבולת
  3.9089
 • מהירות
  4.047
 • דרסאז'
  4.9094
 • דהירה
  2.4594
 • טרוט
  1.4292
 • קפיצות
  3.3951
סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי אפור מטולאמוות ח"ק נ 403.86
 • סיבולת
  4.6596
 • מהירות
  5.0647
 • דרסאז'
  5.9396
 • דהירה
  3.4564
 • טרוט
  2.3574
 • קפיצות
  4.3445
סייח טנסי ווקר דאןמוות קרסוס צעיר
 • נולד: 25/06/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  11.9385
 • מהירות
  6.5418
 • דרסאז'
  11.606
 • דהירה
  5.6555
 • טרוט
  15.463
 • קפיצות
  6.2874
סוס חד-קרן לרכיבה טנסי ווקר ביימוות חד-קרן ז 620.47
 • נולד: 25/06/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 124 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  13.168
 • מהירות
  7.3306
 • דרסאז'
  12.078
 • דהירה
  6.0962
 • טרוט
  16.5251
 • קפיצות
  7.0973
סייח סוס ספרדי גזעי אפור מטולאמוות קרסוס צעיר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס ספרדי גזעי אפור מטולאמוות קרסוס צעיר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0